Oфицијални колективни акции и мерки за управување со сообраќајот, Велика Британија – Франција

TRANSPORT AND LOGISTICS #159
19/03/2019
Соопштение на ЈП Паркинзи на Општина Центар
29/03/2019

Oфицијални колективни акции и мерки за управување со сообраќајот, Велика Британија – Франција

Сообраќајните мерки што се воведени по колективната акција на француските царински службеници за управување со сообраќајот на тешки товарни возила врзани за Велика Британија продолжуваа до 10 часот. во среда 20 март.

Овие мерки доаѓаат по одлуката на превозниците да преземат дејства на автопатот А16 на развоjот Ghyvelde во насока на Белгија-Франција вечерта во понеделник 18 и во вторник на 19 март.

Овие мерки може да варираат во зависност од еволуцијата на ситуацијата!

I. Задржување во области, ќе се користат во случај на потреба:

Во одделот за Nord:
– На RN225 помеѓу Bergues и Cappelle-la-Grande (насока Лил> Dunkirk)
– На автопатот A16, во Ghyvelde (насока Белгија> Кале)

Во одделот Па-де-Кале:
– На автопатот А16, насока на Париз> Белгија помеѓу Маркиза и Боннингве-ле-Кале,
– На автопатот А26, во Сетки (насока Ремс> Кале),
– На RN42 помеѓу Setques и Seninghem (насока Сен-Омер> Булоњ-сур-Мер).

II. Задолжително пренасочување на сообраќајот за тешки товарни возила со тежина од над 7,5 тони од Белгија што се упатува кон размена на 57 од автопатот А16 кон автопатот RN225 / A25 во случај на потреба:

– Пренасочување на тешки товарни возила над 7,5 тони ќе бидат пренасочени на следниов начин:

– Од Белгија врзана за Кале преку автопатот А16, се пренасочи кон автопатите RN225 и A25 за да стигне до Кале преку RD948 или RD642 кон автопатот A16 или RN42;
на размена на 57 од автопатот А16, пренасочени кон автопатот RN225 / A25;

-Од Лил врзани за Кале преку автопатот А25 и РН225, пренасочени кон Белгија преку автопатот А16.
Фламанската влада се согласи на отстапување на возила со тешки товарни возила на реката Адинкерке на автопатот А16 за да се избегне застојот на тој дел од А16.

Од сите патници се бара да се грижат за време на возењето.

Извор: AFTRI