ТИР-ЕПД зелени ленти

Денешните неприфатливо долги периоди на чекање на границите кои се движат од неколку часа до неколку дена, вклучуваат дополнително време и трошоци за превоз, негативно влијание врз трговијата. ИРУ со своите членки обезбедува ефикасно и едноставно решение за сите царински органи: новата Зелена лента на електронската пред-декларација на ТИР (ТИР-ЕПД).Зелените ленти на TIR-EPD се наменети ленти од двете страни на граничниот премин.

Преносот на електронски пред-декларации им овозможува на царинските органи да ги проценат ризиците и однапред да одредат кој камион треба да биде предмет на специфична контрола.ТИР камионите на кои цариниците ќе дозволат да ги користат зелените ленти на ТИР-ЕПД ќе бидат предмет на скенирање и печат на нивниот ТИР карнет, со што ќе уживаат во многу брза царинска контрола што ќе овозможи масовно намалување на времето на чекање на границата и трошоците за превоз.