Меѓународни документи

Меѓународни документи

Потребни документи за меѓународна возачка дозвола:

 • Важечка национална возачка дозвола
 • 2 фотографии (препорачани димензии 3.5 x 5 cm)
 • Документ за идентификација (лична карта или пасош)

* Важноста на меѓународната возачка дозвола е 3 год (со истекот на важноста на националната возачка дозвола, истекува и важноста на меѓународната возачка дозвола)

Потребни документи за одобрение за управување на туѓо моторно возило во странство (полномошно):

 • Сообраќајна дозвола од возилото
 • Лично присутен сопственикот на возилото со документ за идентификација (лична карта или пасош)
 • Лично присутен корисникот на возилото со важечки пасош

* Важноста на дозволата за управување на туѓо моторно возило е 1 год

 1. Документи за идавање на пробни таблици за пробно возење

Потребни документи за издавање на пробни таблици за ново возило

 • Фактура за купопродажба од возилото
 • Потврда за сообразност (хомологација на возилото)
 • Осигурување од авто-одговорност со важност од 5 дена (Полиса од сите осигурителни компании може да се обезбеди во станицата за технички преглед на МОТО АМЕРИТ)
 • Податоци за сопственикот и за лицето што ќе го управува возилото

Потребни документи за издавање на пробни таблици за увезено возило

 • Царинска потврда / царинска декларација за возилото
 • Купопродажен договор за возилото
 • Осигурување од авто-одговорност со важност од 5 дена (Полиса од сите осигурителни компании може да се обезбеди во станицата за технички преглед на МОТО АМЕРИТ)
 • Податоци за сопственикот и за лицето што ќе го управува возилото