За ТИР:

  • Градење економии, просперитетно возење

– Иру (IRU) го започна ТИР Системот во доцните 1940ти, помагајќи и на Европа да ги подобри уништените трговски врски.

До 1959 година, успешниот систем довел до Конвенцијата на Обединетите нации за ТИР, која сè уште постои денес со речиси 70 договорни страни – нации и мултинационални тела – на четири континенти и надгледувана од Економската комисија на Обединетите нации за Европа (UNECE).

Со континуираното проширување на ТИР, како и придобивките што ги донесе низ евроазиската копнена земја, многу земји во Африка, Азија, Средниот Исток и Јужна Америка сега се приклучуваат на системот.

ТИР, кој се залага за ‘‘Transports Internationaux Routiers‘‘, сега е една од најуспешните јавно-приватни партнерства на Обединетите нации.

Во рамките на мандатот на ОН, ИРУ управува со меѓународниот гарантен синџир, произведува и дистрибуира ТИР-карнети преку здруженија членки на ИРУ, управува со ИТ и административните процеси и развива нови и иновативни ресурси и услуги кои работат заедно со ТИР и заедно со нив помагаат да се олесни трговијата и товарен транспорт.

  • Ефикасно и брзо

-Со TIR, стоките се содржани во запечатени прегради за товар, а содржината е детална во ТИР карнетот. Овој суштински документ го придружува возачот и товарот по патувањето.

Царината едноставно мора да го верификува Карнетот и да провери дека пломбите се недопрени, наместо да трошат време за отворање на контејнерот и физички да го проверат товарот и да го пријават транзитот преку најсовремен компјутерски систем.

  • Безбеден/Сигурен

-Контејнерот на ТИР е безбедно затворен со царинска пломба, така што граничните службеници знаат дека товарот не е менуван во било која точка долж патувањето. Тие можат да бидат сигурни дека она што е во контејнерот е токму она што е на ТИР карнетот.

Царинските службеници можат да го проверат валидноста на ТИР карнет во секое време, со SafeTIR во реално време, интегриран во конкретниот систем на царински овластувања, или преку Царинскиот портал на ТИР на ИРУ.

Во одредени места на патување, под контрола на царината, пломбата може да биде скршена и натоварена нова стока согласно со декларацијата на ТИР карнетот со нова пломба ставена на место.

Ова го прави ТИР најбезбедниот и најсигурен начин за транспорт на стоки низ целиот свет, со правна сигурност што произлегува од ТИР Конвенцијата на Обединетите нации и меѓународните финансиски гаранции на ИРУ.

  • Рентабилен

-Побрзиот граничен премин за возачи на камиони значи пониски трошоци за транспортните оператори и царинските органи кои вршат инспекција на пратките.

ТИР, исто така, драматично ги намалува административните и финансиските оптоварувања со една меѓународна гаранција за транспортниот оператор, заменувајќи скапи гаранции во секоја транзитна земја.

Царинските власти исто така имаат корист од меѓународната гаранција, покривајќи го ризикот од неплаќање на царински давачки и даноци.