Термини за обука и испити

Дек/Јан        
  Возачи АДР Советници АДР Управители
ОБУКА 13.12.2019

30.12.2019

23.01.2020

12.12.2019

27.12.2019

28.01.2020

03.01.2020

28.01.2020

23.12.2019

14.01.2020

27.01.2020

ИСПИТ 23.12.2019

14.01.2020

03.02.2020

20.12.2019

10.01.2020

05.02.2020

21.01.2020

06.02.2020

30.12.2019

22.01.2020

04.02.2020