Термини за обука и испити

  • Испитoт за добивање сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај кој ќе се одржи на:
10.01.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
25.01.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
10.02.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
15.02.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
03.03.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
21.03.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
04.04.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
21.04.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
09.05.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
27.05.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
06.06.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
01.07.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
25.07.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
15.08.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
17.08.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
01.09.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
15.09.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
28.09.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
17.10.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
25.10.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
10.11.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
21.11.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
05.12.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
07.12.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
20.12.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
28.12.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
30.12.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот

 

  • Испитoт за добивање сертификат за професионална компетентност на управителот ќе се одржи на:

 

11.01.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
26.01.2022 година      од 08:30 часот до 17:20 часот
11.02.2022 година      од 08:30 часот до 17:20 часот
04.03.2022 година      од 08:30 часот до 17:20 часот
23.03.2022 година      од 08:30 часот до 17:20 часот
05.04.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
28.04.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
11.05.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
08.06.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
05.07.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
29.07.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
08.08.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
09.09.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
22.09.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
21.10.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
14.11.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
12.12.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
27.12.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот

 

  • Испитoт за добивање сертификат за стручно оспособување на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи во патниот сообраќај ќе се одржи на:

 

12.01.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
27.01.2022 година      од 08:30 часот до 17:20 часот
14.02.2022 година      од 08:30 часот до 17:20 часот
07.03.2022 година      од 08:30 часот до 17:20 часот
06.04.2022 година      од 08:30 часот до 17:20 часот
27.04.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
10.05.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
30.05.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
07.06.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
04.07.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
26.07.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
16.08.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
07.09.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
21.09.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
20.10.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
15.11.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
23.11.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
15.12.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
26.12.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот

 

  • Испитот за добивање сертификат за советник за безбедност при превоз на опасни материи ќе се одржи на:

 

28.01.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
11.02.2022 година      од 08:30 часот до 17:20 часот
09.03.2022 година      од 08:30 часот до 17:20 часот
05.04.2022 година      од 08:30 часот до 17:20 часот
28.04.2022 година      од 08:30 часот до 17:20 часот
11.05.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
08.06.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
05.07.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
08.08.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
09.09.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
22.09.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
26.10.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
16.11.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот
16.12.2022 година од 08:30 часот до 17:20 часот