Регистрација (потребни документи)

Потребни документи за продолжување на регистрација (возила кои претходно биле регистрирани):

 • Барање за регистрација (се комплетира и изготвува во МОТО АМЕРИТ)
 • Сообраќајна дозвола од возилото
 • Лична карта од сопственикот, доколку возилото е во сопственост на физичко лице
 • Полномошно од фирма за овластено лице за регистрација, доколку возилото е во сопственост на правно лице
 • Осигурување од авто-одговорност – полиса (Полиса од сите осигурителни компании може да се обезбеди во станицата за технички преглед на МОТО АМЕРИТ)

Потребни документи за возила кои прв пат се регистрираат:

 • Барање за регистрација (се комплетира и изготвува во МОТО АМЕРИТ)
 • Фактура за купопродажба од возилото
 • Царинска потврда / царинска декларација за возилото
 • Потврда за сообразност (хомологација на воилото)
 • Лична карта од сопственикот, доколку возилото е во сопственост на физичко лице
 • Полномошно од фирма за овластено лице за регистрација, доколку возилото е во сопственост на правно лице
 • Осигурување од авто-одговорност – полиса (Полиса од сите осигурителни компании може да се обезбеди во станицата за технички преглед на МОТО АМЕРИТ)