Употреба на брендот и логото АМЕРИТ

Логото на АМЕРИТ е јасен патоказ за нашиот бренд и нашиот примарен
визуелен симбол. Нашето лого е олицетворение на уникатноста на АМЕРИТ.

Симнете го логото:

      

Download png                                                       Download png

 

Кога го употребувате логото на АМЕРИТ онлајн, Ве молиме задолжително да води до www.amerit.org.mk