ТИР-ЕПД

Електронската пред-декларација на ТИР или ТИР-ЕПД им овозможува на транспортните оператори да ги испраќаат однапред информациите за стоката транспортирана со ТИР постапка на царинските органи во секоја земја одеднаш, по пат на ТИР. ТИР-ЕПД е бесплатна веб-базирана апликација достапна на 18 јазици и во 32 земји. 

Подеднакво важна и за царинските органи и за транспортните оператори, ТИР-ЕПД им помага на царините да извршат претходна проценка на ризикот и да ја намалат измамата, а транспортните оператори да бидат поефикасни.

Електронската пред-декларација е задолжителна за Европската унија, Евроазиската царинска унија, Иран и Украина. Во многу други земји, исто така, се препорачува доставување на EPD, бидејќи дозволува да се олесни преминувањето на границите.

Бенефитот на ТИР-ЕПД

  • За Царината:

-Ја олеснува и обезбедува трговијата.

-Овозможува напредна анализа на ризикот.

-Ги забрзува процедурите за преминување на границата.

-Нема рачен внес на податоци.

-Овозможува проценка на приходите.

-Безбеден пренос на податоци.

-Овозможува усогласување со барањата на Конвенцијата за Хармонизиран Транзитен Систем.

  • За Превозниците:

-Пристап до апликацијата преку Интернет на сите царини без давачки за брокер.

-Повеќејазичен концепт “Едношалтерски систем” за испраќање на ЕПД истовремено на сите релевантни царини.

-Ги олеснува процедурите за преминување на границите.