За  еТИР

еТИР: Водењето на ТИРот онлајн

  • Водењето на ТИРот во иднината значи транзиција кон електронски систем без хартија: еТИР.

-Од 1949 година, ТИР системот е една од најуспешните иновации во индустријата за патен транспорт – со што прави олеснување на царинските постапки на меѓународните гранични премини. Брзо и едноставно.

Иницијативата еТИР ја презема оваа иновација во 21-от век.

Побрзо, поедноставно, побезбедно – план за одење без хартија. Потегот кон еТИР би овозможил достапност на податоци во реално време, онлајн мониторинг, подобрена сигурност и флексибилни гаранции.

Погледнете видео за пилот проектот еТИР Турција-Иран:

Ставањето на теоријата во пракса – пилот-проектот еТИР Турција-Иран

ИРУ работи на пилот проект еТИР во соработка со Економската комисија на Обединетите нации за Европа. Турската и иранската влада го тестираа системот еТИР долж еден транспортен коридор, ја преминаа границата од Турција до Иран и вклучуваа четири царински испостави. Денес, успешно демонстрирајќи сигурност од 100%, овие процедури се прошируваат и на дополнителни царински испостави и транспортни оператори.

Пилотот покажува како системот нуди алатки за да се потпираат исклучиво на електронски пораки од сите комуникации меѓу ИРУ, транспортните оператори и царинските службеници. Штом деталите за товарот се прикачени, царината може да менува податоци на декларациите. Ова овозможува точно управување со ризиците и вклучените страни можат да го следат транзитот со измени, известувања, следење, контроли и инстант пораки. Ризикот од измама е намален и административното оптоварување се минимизира. Процедурите на ТИР се забрзани и информациите за товарот се достапни.