Корпоративни контакти/подружници

Кабинет на Управителот

Лефтер Андонов – Управител

andonov.lefter@amerit.org.mk

Ранко Стојановиќ – Оперативен Директор

ranko.stojanovik@amerit.org.mk

Кристина Комненовиќ – Асистент на Управителот

kristina@amerit.org.mk

тел. 02/3298-967 лок.100, мобилен 070/220-036

 

Сектор за правни и општи работи

Влатко Ѓуроски – Директор на сектор за правни и општи работи

v.gjuroski@amerit@org.mk

тел. 02/3298-967 лок. 112, мобилен 070/359-891

Одделение за правни и општи работи

Елизабета Ивановска – Раководител на одделение за правни и општи работи

elizabeta@amerit.org.mk

Тел. 02/3298-967 лок. 102, мобилен 071/358-104

Одделение за мемориски картички – 02/3298-969

Марија Пејаковиќ – Раководител на одделение за мемориски картички

marija@amerit.org.mk

тел. 02/3298-967 лок.107, мобилен 075/475-079

Референти

petra@amerit.org.mk 02/3298-967 лок.114

­­_______________ 02/3298-967 лок.115

nikola@amerit.org.mk  02/3298-967 лок.115

 

Сектор за финансии и сметководство

Маја Иванџикова – Директор за сектор за финансии и сметководство

maja.ivandzikova@amerit.org.mk

тел. 02/3298-967 ЛОКАЛ 102

Елена Цветковска – Раководител на одделение за финансии и сметководство

elena@amerit.org.mk

тел. 02/3298-967 ЛОКАЛ 104 , мобилен 070/334-513

Поврат на ДДВ

biljana@amerit.org.mk

тел. 02/3298-967, мобилен 076/360-627

 

Сектор за комерција и развој

Иван Илиевски – Директор на сектор за комерција и развој

i.ilievski@amerit.org.mk

тел. 02/3298-967 лок. 110, мобилен 070/359-929

Центар за обука

Хајдин Синани – Раководител на Центар за обука

dino@amerit.org.mk

тел. 02/3298-967 лок.133, мобилен 078/357-585

Обучувачи

dejan@amerit.org.mk

тел. 02/3298-967 лок.130, мобилен 076/361-506

milena@amerit.org.mk

тел. 02/3298-967 лок.132, мобилен 076/407-422

Одделение за големи корисници

Ненад Јосевски – Раководител на одделение за големи корисници

n.josevski@amerit.org.mk

тел. 02/3298-967

Стручен соработник за маркетинг

тел. 02/3298-967

 

Сектор за транспорт и меѓународна соработка

Роберт Василкоски – Директор на сектор за транспорт и меѓународна соработка

r.vasilkoski@amerit.org.mk

тел. 02/3298-967 лок.110

Одделение за транспорт

Оливера Миовска – Раководител на одделение за транспорт

olivera@amerit.org.mk

тел. 02/3298-967 ЛОКАЛ 103  мобилен 071/390-099

Одделение за меѓународна соработка

тел. 02/3298-967

 

МОТО АМЕРИТ

Данијела Доневска – Технички Директор

d.donevska@amerit.org.mk

тел. 02/3298-967 лок.111, мобилен 070/371-691

Бобан Јованчевски – Раководител на Техничка служба

b.jovancevski@amerit.org.mk

тел. 02/3298-967 лок.117

Златко Коцев – Раководител на Станица за технички преглед

z.kocev@amerit.org.mk

тел. 02/3298-967 лок.117

Шалтер за технички преглед тел. 02/3298-967 лок.113

motoamerit@amerit.org.mk

Техничка служба тел. 02/3298-967 лок.119, 120

motoamerit@amerit.org.mk