Список готови картички

Заврши мирниот протест на ГП Богородица
26/03/2021

Список готови картички

[:mk]Truck driver performing driver card and menu operations on the tachograph device.[:]

Список на готови картички

Бр. Тип на картичка Компанија (Име) (Презиме) Тест
1 Возачка картичка Марјан Бошков ОК
2 Возачка картичка Атанас Атанасов ОК
3 Возачка картичка Иван Николов ОК
4 Возачка картичка Атанас Димов ОК
5 Возачка картичка Мартин Прчев ОК
6 Возачка картичка Трајче Тренчевски ОК
7 Возачка картичка Иванче Митев ОК
8 Возачка картичка Игор Секов ОК
9 Возачка картичка Методи Коцевски ОК
10 Возачка картичка Михаил Чаушки ОК
11 Возачка картичка Горанчо Галабовски ОК
12 Возачка картичка Иван Грбев ОК
13 Возачка картичка Анчо Трајчов ОК
14 Возачка картичка Нехад Џелили ОК
15 Возачка картичка Ибраим Дестановски ОК
16 Возачка картичка Дејан Бујчиновски ОК
17 Возачка картичка Славе Гијевски ОК
18 Возачка картичка Бранко Скрчески ОК
19 Возачка картичка Љупчо Пановски ОК
20 Возачка картичка Виктор Арсовски ОК
21 Возачка картичка Фуад Амети ОК
22 Возачка картичка Игорче Димовски ОК
23 Возачка картичка Енис Алимановски ОК
24 Возачка картичка Горан Мелов ОК
25 Возачка картичка Стојанчо Мелов ОК
26 Возачка картичка Војче Урдаревиќ ОК
27 Возачка картичка Зоран Тасевски ОК
28 Возачка картичка Халил Демиркилич ОК
29 Возачка картичка Тоше Митев ОК
30 Возачка картичка Гојче Давитков ОК
31 Возачка картичка Тони Мисајловски ОК
32 Возачка картичка Далибор Милошевски ОК
33 Возачка картичка Шериф Јусуфи ОК
34 Возачка картичка Риат Исљамовски ОК
35 Возачка картичка Коце Јовановски ОК
36 Возачка картичка Влатко Балтов ОК
37 Возачка картичка Кире Ѓоргиев ОК
38 Возачка картичка Ѓорѓиче Јовев ОК
39 Возачка картичка Лавдерим Ала ОК
40 Возачка картичка Маријан Велков ОК
41 Возачка картичка Методи Коколански ОК
42 Возачка картичка Мартин Сталески ОК
43 Возачка картичка Николче Станковски ОК
44 Возачка картичка Владо Московски ОК
45 Возачка картичка Димче Арсов ОК
46 Возачка картичка Феми Исмаили ОК
47 Возачка картичка Никола Стојев ОК
48 Возачка картичка Зоран Стевковски ОК
49 Возачка картичка Никола Дукадиновски ОК
50 Возачка картичка Тони Величковски ОК
51 Возачка картичка Борис Илиевски ОК
52 Возачка картичка Ѓорги Ристов ОК
53 Возачка картичка Валентин Иванов ОК
54 Возачка картичка Славче Крстевски ОК
Бр. Тип на картичка Компанија (Име) (Презиме) Тест
1 Возачка картичка Сашо Трајановски ОК
2 Возачка картичка Митоди Мирков ОК
3 Возачка картичка Боривој Панајотовиќ ОК
4 Возачка картичка Боби Цанковски ОК
5 Возачка картичка Марјан Анчевски ОК
6 Возачка картичка Слободан Димовски ОК
7 Возачка картичка Неџбедин Абдулахи ОК
8 Возачка картичка Џезми Сулејмани ОК
9 Возачка картичка Бајрам Незири ОК
10 Возачка картичка Медин Селами ОК
11 Возачка картичка Димче Петров ОК
12 Возачка картичка Коста Ѓорѓиев ОК
13 Возачка картичка Никола Китановски ОК
14 Возачка картичка Стево Златков ОК
15 Возачка картичка Дурим Ашими ОК
16 Возачка картичка Зоран Наумовски ОК
17 Возачка картичка Мергим Шабани ОК
18 Возачка картичка Ќемуран Мисими ОК
19 Возачка картичка Слободан Мицевски ОК
20 Возачка картичка Хаќим Зенки ОК
21 Возачка картичка Мустафа Реџепи ОК
22 Возачка картичка Јовица Крстевски ОК
23 Возачка картичка Афет Османи ОК
24 Возачка картичка Иљбер Нухија ОК
25 Возачка картичка Илчо Богданоски ОК
26 Возачка картичка Јованче Петков ОК
27 Возачка картичка Зоран Кукески ОК
28 Возачка картичка Тоше Крстевски ОК
29 Возачка картичка Димче Сиљановски ОК
30 Возачка картичка Зоран Митиќ ОК
31 Возачка картичка Сашо Станојоски ОК
32 Возачка картичка Игор Трпески ОК
33 Возачка картичка Мендо Петрески ОК
34 Возачка картичка Ванчо Михаилов ОК
35 Возачка картичка Дејан Бабаровски ОК
36 Возачка картичка Љупче Огненоски ОК
37 Возачка картичка Николче Николовски ОК
38 Возачка картичка Лупчо Трајаноски ОК
39 Возачка картичка Тоде Костевски ОК
40 Возачка картичка Мише Стојаноски ОК
41 Возачка картичка Лазе Грозданов ОК
42 Возачка картичка Ристе Наумоски ОК
43 Возачка картичка Орданчо Костов ОК
44 Возачка картичка Ѓоко Поповски ОК
45 Возачка картичка Методија Темјаноски ОК
46 Возачка картичка Блаже Трајкоски ОК
Бр. Тип на картичка Компанија (Име) (Презиме) Тест
1 Возачка картичка Бобан Цветкоски ОК
2 Возачка картичка Гоце Велковски ОК
3 Возачка картичка Бојан Стојковски ОК
4 Возачка картичка Роберт Павловски ОК
5 Возачка картичка Гоце Николовски ОК
6 Возачка картичка Магдалена Данаилоска ОК
7 Возачка картичка Николче Дебрешлиоски ОК
8 Возачка картичка Агон Укшини ОК
9 Возачка картичка Никола Петровски ОК
10 Возачка картичка Ице Ефтимов ОК
11 Возачка картичка Нове Денковски ОК
12 Возачка картичка Антонијо Станкоски ОК
13 Возачка картичка Митко Тасев ОК
14 Возачка картичка Раде Трпчевски ОК
15 Возачка картичка Даниел Насевски ОК
16 Возачка картичка Блажо Витанов ОК
17 Возачка картичка Горан Нешкоски ОК
18 Возачка картичка Фазли Сефули ОК
19 Возачка картичка Ѓорѓи Давчев ОК
20 Возачка картичка Дејан Цековски ОК
21 Возачка картичка Аќиф Абдула ОК
22 Возачка картичка Сашко Трајковски ОК
23 Возачка картичка Александар Маневски ОК
24 Возачка картичка Ацо Матески ОК
25 Возачка картичка Ангел  Димитровски ОК
26 Возачка картичка Диме Димоски ОК
27 Возачка картичка Роберт Глигоров ОК
28 Возачка картичка Петар Стојанов ОК
29 Возачка картичка Златко Паскоски ОК
30 Возачка картичка Пецо Трајчевски ОК
31 Возачка картичка Влатко Василев ОК
32 Возачка картичка Тони Митров ОК
33 Возачка картичка Сашо Иванчев ОК
34 Возачка картичка Зоранче Величков ОК
35 Возачка картичка Антонио Тренчовски ОК
36 Возачка картичка Сашко Златев ОК
37 Возачка картичка Панче Вучков ОК
38 Возачка картичка Филип Андонов ОК
39 Возачка картичка Трајче Димовски ОК
40 Возачка картичка Тони Голубовски ОК
41 Возачка картичка Зоран Петровски ОК
42 Возачка картичка Павле Петровски ОК
43 Возачка картичка Зоран Димитриевски ОК
44 Возачка картичка Сидрет Беќири ОК
45 Возачка картичка Шпенд Селмани ОК
46 Возачка картичка Керим Емрулах ОК
47 Возачка картичка Миле Алексовски ОК
48 Возачка картичка Виктор Трајковски ОК
49 Возачка картичка Јетула Ајдари ОК
50 Возачка картичка Бесар Асипи ОК
51 Возачка картичка Мустафа Ибраимов ОК
52 Возачка картичка Наум Тасески ОК
53 Возачка картичка Мартин Костадинов ОК
54 Возачка картичка Далибор Стојановски ОК
55 Возачка картичка Раде Јованов ОК
56 Возачка картичка Тунџин Ибиши ОК
57 Возачка картичка Васе Чанчалов ОК
58 Возачка картичка Милош Панзевски ОК
59 Возачка картичка Сашо Коровеш ОК
60 Возачка картичка Аце Колев ОК
61 Возачка картичка Драган Алексовски ОК
Бр. Тип на картичка Компанија (Име) (Презиме) Тест
1 Возачка картичка Наип Даути ОК
2 Возачка картичка Никола Филипов ОК
3 Превозничка картичка ГОЛД ТРАНС РИСТО ДООЕЛ ОК
4 Превозничка картичка АЦЕКОМЕРЦ94 ОК
5 Превозничка картичка ЛИСЕЦ ШПЕД ДООЕЛ ОК
6 Превозничка картичка ММС ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ ОК
7 Превозничка картичка ЕГ ГЛОБАЛ ДООЕЛ Скопје ОК
8 Превозничка картичка НИМЕКС ДОО Скопје ОК
9 Превозничка картичка ТЕО ТРАНСПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ОК
10 Превозничка картичка АУС ТЕРМ ДОО ОК
11 Превозничка картичка ЈП Куманово-паркинг Куманово ОК
12 Превозничка картичка НИКОЛКОМЕРЦ ОК
13 Превозничка картичка РОГЛЕВ ЕУРО ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ОК
14 Превозничка картичка АСТРА ТРАНС ДООЕЛ Скопје ОК
15 Превозничка картичка КОМИ ЃОРГЕ и други ДОО ОК
16 Превозничка картичка ДУО ТРАНСПОРТ ЛТД ДОО СКОПЈЕ ОК
17 Превозничка картичка ВИВАКС ЛОГИСТИК ОК
18 Превозничка картичка МАВЕРИК ТРАНС ДООЕЛ ОК
19 Превозничка картичка ДАРДАНИА ЛОГИСТИК 2022 ДООЕЛ ОК
20 Превозничка картичка МАКОИМПЕКС БГ ДООЕЛ ОК
21 Превозничка картичка ВИВАКС ДОО СКОПЈЕ ОК
22 Превозничка картичка ХЕМИПРОМ ОК
23 Превозничка картичка КАМЕЛТРАНС2000 ОК
24 Превозничка картичка НИКИ ТРАНС КОМПАНИ ОК
25 Превозничка картичка ТЕХНО-АУТО ДООЕЛ Скопје ОК
26 Превозничка картичка ГЛОБУС-КОМЕРЦ ДА ОК
27 Превозничка картичка ЦОБЕШПЕД ОК
28 Превозничка картичка ЕУРОСПРИНТ ОК
29 Превозничка картичка  КРИС ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Гевгелија ОК
30 Превозничка картичка АРГУС СПЕД ДООЕЛ Радовиш ОК
31 Превозничка картичка МЕТОДИЈА ОК
32 Превозничка картичка ЈАНУШ-ПРЕВОЗ ДОО ВЕЛЕС ОК
33 Превозничка картичка КАРГО СВИС ДООЕЛ ОК
34 Превозничка картичка АЉБА-МОНТИНГ ДООЕЛ ОК
35 Превозничка картичка ЈОЛЕСКИ ТРАНС ДООЕЛ ОК
36 Превозничка картичка ЈБД ЕКСПРЕС ДООЕЛ ОК
37 Превозничка картичка ЕКО ЛОГИСТИК СЕРВИС ДООЕЛ ОК
38 Превозничка картичка Меѓународен балкански универзитет ОК
39 Превозничка картичка Б.Т.С.-БЛИЦ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје ОК
40 Превозничка картичка ТРАКСИ ЛТД ДООЕЛ ОК
41 Превозничка картичка РОБИ КОМПАНИ ДООЕЛ ОК
42 Превозничка картичка ДООЕЛ ЕГЕ-ТРАНС 2007 ДЕМИР ХИСАР ОК
43 Превозничка картичка ЛЕНД ТРАНС ДООЕЛ ОК
44 Превозничка картичка ОЛИ-САН Александар ДООЕЛ ОК
45 Превозничка картичка АЛЕКС К ТРАНС ОК
46 Превозничка картичка ИР ТРАНС Рефет ДООЕЛ ОК
47 Превозничка картичка ДАЛА ТРАНС ДООЕЛ Скопје ОК
48 Превозничка картичка ДММ ГЛОБАЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ОК
49 Работилничка картичка ИПРОМ-ТТ ЗВОНКО ДООЕЛ Бојан Ивановски ОК
50 Работилничка картичка ЗДРУЖЕНИ ВОЗАЧИ ТИКВЕШ Борче Мицов ОК
51 Работилничка картичка ВЛАГОТАКОГРАФ Елена Цветановска ОК
52 Работилничка картичка ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ЦВС ДООЕЛ Ристе Ташев ОК
53 Работилничка картичка ЦТП ГРУП ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА Драгица Капсарова ОК
54 Работилничка картичка ПРЕВЕНТИВА 2018 ДООЕЛ Денис Димковски ОК
55 Работилничка картичка ЗЃИМИ КОМПАНИ ДООЕЛ Феџри Адеми ОК
56 Работилничка картичка ТАХО-СКОПЈЕ Златко Андреевски ОК
57 Работилничка картичка ДТУ КИНЗОР Ордан ДООЕЛ Жарко Гижаровски ОК
58 Работилничка картичка ТАХОСЕРВИС ДООЕЛ ОХРИД Игор Трпкоски ОК
59 Работилничка картичка ПСС-РАДОВИШ ДОО Зоран Свирков ОК
60 Работилничка картичка ЗЕКО-ТИМ ДООЕЛ Гевгелија Тихомир Зекиќ ОК
61 Работилничка картичка ДИКОС ДООЕЛ Кочани Виктор Спасов ОК
62 Работилничка картичка ТАХО&ППА СЕРВИС ВИКТОРИЈА Вангел Кирадзис ОК
63 Работилничка картичка ЕЛМОНТ ДООЕЛ Велес Зоран Крстев ОК
64 Работилничка картичка ТАХОСЕРВИС ДООЕЛ ОХРИД Димче Јанески ОК
65 Работилничка картичка СРНА СН ДООЕЛ Скопје Игор Коцев ОК
66 Работилничка картичка ДТУ КИНЗЛЕ ДООЕЛ Деан Новески ОК
67 Работилничка картичка ДТУ КИНЗОР Ордан ДООЕЛ Златко Ѓоргиовски ОК
68 Работилничка картичка ТАХО-СКОПЈЕ Владимир Топалоски ОК
69 Работилничка картичка ДТУ КИНЗОР Ордан ДООЕЛ Драган Талески ОК
70 Работилничка картичка БАЛЕКС ДОО Штип Виктор Стоилов ОК
71 Работилничка картичка ДТУ КИНЗОР Ордан ДООЕЛ Дарко Величковски ОК
72 Работилничка картичка ДТУ КИНЗОР Ордан ДООЕЛ Ордан Димовски ОК
73 Работилничка картичка ВЛАГОТАКОГРАФ Владимир Цветановски ОК
74 Работилничка картичка ДТУ КИНЗОР Ордан ДООЕЛ Марјан Атанасоски ОК
75 Работилничка картичка АМСМ УСЛУГИ – ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА Даниел Илоски ОК
76 Работилничка картичка АМСМ УСЛУГИ – ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА Зоран Стаменовски ОК
Бр. Тип на картичка Компанија (Име) (Презиме) Тест
1 Возачка картичка Абдилхаќим Алиу ОК
2 Возачка картичка Славчо Петковски ОК
3 Возачка картичка Светислав Стоилковски ОК
4 Возачка картичка Зоран Пешовски ОК
5 Возачка картичка Стојанче Петрушевски ОК
6 Возачка картичка Раметула Изаири ОК
7 Возачка картичка Дејан Насковски ОК
8 Возачка картичка Александар Симоновски ОК
9 Возачка картичка Тони Гајдаџиев ОК
10 Возачка картичка Атанас Узунов ОК
11 Возачка картичка Филип Благојевиќ ОК
12 Возачка картичка Дарко Сандев ОК
13 Возачка картичка Далиф Зибери ОК
14 Возачка картичка Владимир Нелковски ОК
15 Возачка картичка Сулеман Максутовиќ ОК
16 Возачка картичка Никола Марсулов ОК
17 Возачка картичка Стефан Станковиќ ОК
18 Возачка картичка Јосе Каралиоски ОК
19 Возачка картичка Сашо Митовски ОК
20 Возачка картичка Драган Савески ОК
21 Возачка картичка Драган Треноски ОК
22 Возачка картичка Моамер Салија ОК
23 Возачка картичка Горан Поп Димитров ОК
24 Возачка картичка Маринчо Кожарски ОК
25 Возачка картичка Димче Горгиевски ОК
26 Возачка картичка Саша Јордановиќ ОК
27 Возачка картичка Ненад Јакимовски ОК
28 Возачка картичка Антонио Додевски ОК
29 Возачка картичка Митко Шутаров ОК
30 Возачка картичка Дејан Илиоски ОК
31 Возачка картичка Орце Маневски ОК
32 Возачка картичка Кире Хаџидаов ОК
33 Возачка картичка Ракип Бакиу ОК
34 Возачка картичка Дарко Костадинов ОК
35 Возачка картичка Јонче Петрушевски ОК
36 Возачка картичка Стевче Митев ОК
37 Возачка картичка Митко Мечев ОК
38 Возачка картичка Јордан Ефтимов ОК
39 Возачка картичка Мемет Мамутов ОК
40 Возачка картичка Феми Дика ОК
41 Возачка картичка Муса Исмаил ОК
42 Возачка картичка Златко Станојковиќ ОК
43 Возачка картичка Златко Крушаровски ОК
44 Возачка картичка Керим Шабани ОК
45 Возачка картичка Љупчо Несторов ОК
46 Возачка картичка Сабит Лури ОК
47 Возачка картичка Ристе Ѓорѓиев ОК
48 Возачка картичка Ацко Витанов ОК
49 Возачка картичка Звезде Илијески ОК
50 Возачка картичка Антонио Лозановски ОК
51 Возачка картичка Лирим Ала ОК
52 Возачка картичка Кољо Димов ОК
53 Возачка картичка Јовица Марковски ОК
54 Возачка картичка Роберт Наќев ОК
55 Возачка картичка Сашо Трајковски ОК
56 Возачка картичка Душко Здравев ОК
57 Возачка картичка Стефан Ристов ОК
58 Возачка картичка Ибрахим Халими ОК
59 Возачка картичка Жарко Димоски ОК
60 Возачка картичка Стефан Додевски ОК
61 Возачка картичка Илче Видановски ОК
62 Возачка картичка Игорче Бошевски ОК
63 Возачка картичка Перица Стојанчевски ОК
64 Возачка картичка Иван Димоски ОК
65 Возачка картичка Бојан Цветковиќ ОК
66 Возачка картичка Орхан Чоти ОК
67 Возачка картичка Влатко Димитриевски ОК
68 Возачка картичка Мартин Талески ОК
69 Возачка картичка Ристе Коцев ОК
70 Возачка картичка Димчо Јованов ОК
71 Возачка картичка Алеко Каракавтанов ОК
72 Возачка картичка Рејад Емини ОК
73 Возачка картичка Ѓоше Донев ОК
74 Возачка картичка Тони Стојанов ОК
75 Возачка картичка Роберт Мирчев ОК
76 Возачка картичка Дени Димитров ОК
77 Возачка картичка Ибраим Мамутов ОК
78 Возачка картичка Фадиљ Јакупи ОК
79 Возачка картичка Авни Џемаиловски ОК
80 Возачка картичка Џеват Шерифовски ОК
81 Возачка картичка Драги Аџиев ОК
82 Возачка картичка Оливер Цветковски ОК
83 Возачка картичка Зоранчо Трајков ОК
84 Возачка картичка Сашо Сотироски ОК
85 Возачка картичка Мартин Милошевски ОК
86 Возачка картичка Аљајдин Шабани ОК
87 Возачка картичка Сашо Мицевски ОК
88 Возачка картичка Горанчо Радојков ОК
89 Возачка картичка Александар Заовски ОК
90 Возачка картичка Џевџет Бекир ОК
91 Возачка картичка Лазо Пецов ОК
92 Возачка картичка Исидор Китановски ОК
93 Возачка картичка Арбен Ибиши ОК
94 Возачка картичка Емир Алија ОК
95 Возачка картичка Марјан Огњанов ОК
96 Возачка картичка Александар Грков ОК
97 Возачка картичка Бобан Љупчевски ОК
98 Возачка картичка Никола Хаџи-Андов ОК
99 Возачка картичка Горан Андријевиќ ОК
100 Возачка картичка Иљчо Зајков ОК
101 Возачка картичка Ванчо Пауновски ОК
102 Возачка картичка Марјан Додиќ ОК
103 Возачка картичка Гоце Тодевски ОК
104 Возачка картичка Бобан Крстевски ОК
105 Возачка картичка Тони Спасиќ ОК
106 Возачка картичка Милојко Мирчески ОК
107 Возачка картичка Љупче Талевски ОК
108 Возачка картичка Синиша Величковиќ ОК
109 Возачка картичка Марјан Бојковски ОК
110 Возачка картичка Иљбер Османи ОК
111 Возачка картичка Мартин Стошиќ ОК
112 Возачка картичка Пеце Јовановски ОК
113 Возачка картичка Сабит Беќировски ОК
114 Возачка картичка Здравко Петревски ОК
115 Возачка картичка Сашко Велески ОК
116 Возачка картичка Нусрет Имери ОК
117 Возачка картичка Марјанчо Киров ОК
118 Возачка картичка Зоран Радојков ОК
119 Возачка картичка Нусрет Ќаили ОК
120 Возачка картичка Мухамет Исмани ОК
121 Возачка картичка Љуљзим Хасани ОК
122 Возачка картичка Меритон Абдули ОК
123 Возачка картичка Јован Трајков ОК
124 Возачка картичка Спасе Станишков ОК
125 Возачка картичка Зоран Станишков ОК
126 Возачка картичка Никола Иванов ОК
127 Возачка картичка Мите Ѓоргиев ОК
128 Возачка картичка Слаѓан Стефановски ОК
129 Возачка картичка Јасин Алили ОК
130 Возачка картичка Бесир Зибери ОК
131 Возачка картичка Басри Асани ОК
132 Возачка картичка Игор Костов ОК
133 Возачка картичка Антонио Илиевски ОК
134 Возачка картичка Сашо Стојанов ОК
135 Возачка картичка Мирослав Мрчковски ОК
136 Возачка картичка Димитар Мицев ОК
137 Возачка картичка Даниел Јованоски ОК
138 Возачка картичка Зоран Ѓеорѓиевски ОК
139 Возачка картичка Виктор Милутиновиќ ОК
140 Возачка картичка Ивица Ѓоргиев ОК
141 Возачка картичка Џеват Дестани ОК
142 Возачка картичка Коле Спировски ОК
143 Возачка картичка Ќемал Захитовиќ ОК
144 Возачка картичка Дејан Здравкоски ОК
145 Возачка картичка Тоде Николовски ОК
146 Возачка картичка Ќире Златев ОК
147 Возачка картичка Оливер Михајлов ОК
148 Возачка картичка Мартин Нанев ОК
149 Возачка картичка Дарко Петровски ОК
150 Возачка картичка Џемаљ Хаџиу ОК
151 Возачка картичка Дејвид Тодоровски ОК
152 Возачка картичка Зоранче Ивановски ОК
153 Возачка картичка Дарко Ѓоргиевски ОК
154 Возачка картичка Ненад Дебељак ОК
155 Возачка картичка Киро Нонески ОК
156 Возачка картичка Филип Мастев ОК
157 Возачка картичка Зоран Атанасовски ОК
158 Возачка картичка Бојан Стојмановски ОК
159 Возачка картичка Суљејман Абази ОК
160 Возачка картичка Ненад Петрушевски ОК
161 Возачка картичка Христијан Стојчевски ОК
162 Возачка картичка Стојан Томов ОК
163 Возачка картичка Ристе Спасов ОК
164 Возачка картичка Славчо Маневски ОК
165 Возачка картичка Јовица Николов ОК
166 Возачка картичка Дејан Михаиловски ОК
167 Возачка картичка Сашко Мановски ОК
168 Возачка картичка Гранит Селими ОК
169 Возачка картичка Хасан Ајрадини ОК
170 Возачка картичка Атанас Ковачовски ОК
171 Возачка картичка Мартин Николовски ОК
172 Возачка картичка Александар Ефтимов ОК
173 Возачка картичка Газменд Салиу ОК
174 Возачка картичка Ѓоко Јосифовски ОК
175 Возачка картичка Фанче Јаневска ОК
176 Возачка картичка Ѓорги Георгиевски ОК
177 Возачка картичка Антонио Колоски ОК
178 Возачка картичка Николче Стојановски ОК
179 Возачка картичка Љупчо Ѓоревски ОК
180 Возачка картичка Жарко Китаноски ОК
181 Возачка картичка Николче Маркоски ОК
182 Возачка картичка Христијан Стаев ОК
183 Возачка картичка Авнија Демоски ОК
184 Возачка картичка Илчо Накев ОК
185 Возачка картичка Братислав Антиќ ОК
186 Возачка картичка Зоран Дрндаревски ОК
187 Возачка картичка Мергим Нухији ОК
188 Возачка картичка Филип Богдановски ОК
189 Возачка картичка Даниел Вангелов ОК
190 Возачка картичка Гоце Ристов ОК
191 Возачка картичка Адис Мустафиќ ОК
192 Возачка картичка Димитар Николовски ОК
193 Возачка картичка Дејан Најчески ОК
194 Возачка картичка Неџат Мустафиќ ОК
195 Превозничка картичка ЧКРЕПАТРАНС ОК
196 Превозничка картичка Св, ПЕТКА ШПЕД ДООЕЛ Гевгелија ОК
197 Превозничка картичка ГАСТЕЈНЕР ТРАНС ДОО ОК
198 Превозничка картичка ЗАЗА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ОК
199 Превозничка картичка АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје ОК
200 Превозничка картичка ДМБ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ОК
201 Превозничка картичка ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ОК
202 Превозничка картичка ХРИСО КОМПАНИ ДООЕЛ ОК
203 Превозничка картичка КОЛА ЛОГИСТИКА ДООЕЛ ОК
204 Превозничка картичка ИТА ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје ОК
205 Превозничка картичка НИЛА ЛОГИСТИК ДООЕЛ ОК
206 Превозничка картичка ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ОК
207 Превозничка картичка СТИВАЕЕКСПРЕС ОК
208 Превозничка картичка РАИС ТРАНС ДООЕЛ – СКОПЈЕ ОК
209 Превозничка картичка КРИСТИЈАНА-ТРАНС ДООЕЛ ОК
210 Превозничка картичка ЕЛКА-ФИЛИПОВИ ДООЕЛ СКОПЈЕ ОК
211 Превозничка картичка ВУД-МАРК-ТРАНС ДООЕЛ ОК
212 Превозничка картичка АЛМА-М ДООЕЛ Скопје ОК
213 Превозничка картичка БАЛКОМЕРЦ ОК
214 Превозничка картичка СЕМАКС КОНЧАР ДОО СКОПЈЕ ОК
215 Превозничка картичка С5 ЛОГИСТИК ЦЕНТАР ОК
216 Превозничка картичка ЛАКИ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ОК
217 Превозничка картичка БАЈРО ЛОГИСТИК ДООЕЛ ОК
218 Превозничка картичка СИМПО ДОО СКОПЈЕ ОК
219 Превозничка картичка ГЕНЕКС ОК
220 Превозничка картичка ЕФТИНИЈА-ИМПЕКС ДОО ОК
221 Превозничка картичка МЕТАК-ТРАНС ДООЕЛ ОК
222 Превозничка картичка ДУ-БО ДД МАРКЕТИ ДОО КУМАНОВО ОК
223 Превозничка картичка АГРОУНИЈА Огнен ДООЕЛ ОК
224 Превозничка картичка ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ Тетово ОК
225 Превозничка картичка ДЕМА ЛОГИСТИК ДОО КУМАНОВО ОК
226 Превозничка картичка ФИС ШПЕД ОК
227 Превозничка картичка БАДИК-ТРАНС ДООЕЛ ШТИП ОК
228 Превозничка картичка ФАТИ ИНТЕР ОК
229 Превозничка картичка ЖИКОЛ ДООЕЛ ОК
230 Превозничка картичка БОНИТАСТРАНС ОК
231 Превозничка картичка РОЗРУБТРАНС ОК
232 Превозничка картичка ЕУРО МЕС ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ОК
233 Превозничка картичка ФАМ ЛОГИСТИК ДООЕЛ ОК
234 Превозничка картичка БУМБАР ЕКСПРЕС ОК
235 Превозничка картичка ЕУРОМОНТ ОК
236 Превозничка картичка МАРИЈА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ОК
237 Превозничка картичка СИЛЈАНШПЕД ОК
238 Превозничка картичка ЧАНЕ ОК
239 Превозничка картичка ДАФШПЕД ОК
240 Превозничка картичка ЛИОН ШПЕД ДООЕЛ Македонска Каменица ОК
241 Превозничка картичка СТОЛЕ КОМПАНИ-М ДООЕЛ СТРУМИЦА ОК
242 Превозничка картичка ХАККОМЕРЦ ОК
243 Превозничка картичка ЕУРО-ПЛУСКА ДООЕЛ ЛИПКОВО ОК
244 Превозничка картичка БОЛЕРО ТРЕЈД ДООЕЛ ОК
245 Превозничка картичка ЗОНИ-КОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ ОК
246 Превозничка картичка ЛЕЦЕ ТРАНСПОРТ 2022 ДООЕЛ ОК
247 Превозничка картичка ИНГЛУЛИ ОК
248 Превозничка картичка ДТПУ АЛДЕМИ-ТРАНСПОРТ ОК
249 Превозничка картичка КАДИНО ЛОГИСТИК ДООЕЛ ОК
250 Превозничка картичка СКАНДИ ТРАНС ДООЕЛ ОК
251 Превозничка картичка ЦИЛЕ-ТРАНС ДООЕЛ ОК
252 Превозничка картичка ДЕЛФИНА-ТУРС ДОО Скопје ОК
253 Превозничка картичка ДОЛЕНЦИПРЕВОЗ ОК
254 Превозничка картичка ДАМАСТИОН АЕН ДООЕЛ ТЕТОВО ОК
255 Превозничка картичка ВАНЕТРАНСРР ОК
256 Превозничка картичка Б-А-КОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ ОК
257 Превозничка картичка ТРАНСЛЕАД ДОО ИЛИНДЕН ОК
258 Превозничка картичка ДУПЛИ ШПЕД ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ОК
Тип на картичка Компанија (Име) (Презиме) Тест
1 Возачка картичка Сашо Петковски ОК
2 Возачка картичка Горан Стојмановски ОК
3 Возачка картичка Никола Димовски ОК
4 Возачка картичка Нусрет Арифи ОК
5 Возачка картичка Љубомир Тодоровски ОК
6 Возачка картичка Душко Павиќевиќ ОК
7 Возачка картичка Кирил Стојанов ОК
8 Возачка картичка Зоран Свирков ОК
9 Возачка картичка Ѓорги Јанев ОК
10 Возачка картичка Димче Милев ОК
11 Возачка картичка Дејан Тимов ОК
12 Возачка картичка Слободан Спасовски ОК
13 Возачка картичка Дејан Данаилов ОК
14 Возачка картичка Ѓорѓе Рочев ОК
15 Возачка картичка Синиша Стојанов ОК
16 Возачка картичка Ванчо Балтовски ОК
17 Возачка картичка Дарко Кузманов ОК
18 Возачка картичка Шефајет Зеќири ОК
19 Возачка картичка Зуркани Џевит ОК
20 Возачка картичка Селадин Хабиби ОК
21 Возачка картичка Филип Траја ОК
22 Возачка картичка Горан Станојковски ОК
23 Возачка картичка Даниел Трендевски ОК
24 Возачка картичка Борис Велковски ОК
25 Возачка картичка Бујамин Фејзулаи ОК
26 Возачка картичка Дејан Димовски ОК
27 Возачка картичка Дејан Андовски ОК
28 Возачка картичка Иван Ристов ОК
29 Возачка картичка Баже Николовски ОК
30 Возачка картичка Звонко Колевски ОК
31 Возачка картичка Зоран Ивковиќ ОК
32 Возачка картичка Горан Михајловски ОК
33 Возачка картичка Мухамед Јакупи ОК
34 Возачка картичка Фуат Рамадани ОК
35 Возачка картичка Душко Цековски ОК
36 Возачка картичка Бојан Василевски ОК
37 Возачка картичка Шефик Исуфи ОК
38 Возачка картичка Боге Апостолов ОК
39 Возачка картичка Ѓорѓи Костадинов ОК
40 Возачка картичка Бојан Трајковски ОК
41 Возачка картичка Борис Трајковски ОК
42 Возачка картичка Јован Додев ОК
43 Возачка картичка Борис Змејковски ОК
44 Возачка картичка Риат Аљими ОК
45 Возачка картичка Методи Лазаров ОК
46 Возачка картичка Асмир Вишниќ ОК
47 Возачка картичка Никола Јованов ОК
48 Возачка картичка Горан Ковачевиќ ОК
49 Возачка картичка Онур Јусин ОК
50 Возачка картичка Енгин Мамутов ОК
51 Возачка картичка Агрон Кики ОК
52 Возачка картичка Абаз Тануша ОК
53 Возачка картичка Игор Димов ОК
54 Возачка картичка Аќиф Мемедов ОК
55 Возачка картичка Дарко Филиповски ОК
56 Возачка картичка Далибор Стефановски ОК
57 Возачка картичка Стојан Георгиевски ОК
58 Возачка картичка Љубомир Симјаноски ОК
59 Возачка картичка Мики Божинов ОК
60 Возачка картичка Тоше Стефанов ОК
61 Возачка картичка Игор Темелковски ОК
62 Возачка картичка Игор Стојаноски ОК
63 Возачка картичка Свето Ковачев ОК
64 Возачка картичка Љупчо Трајчов ОК
65 Возачка картичка Тошо Димишков ОК
66 Возачка картичка Милчо Јованов ОК
67 Возачка картичка Зоран Јовановски ОК
68 Возачка картичка Ифраим Аљија ОК
69 Возачка картичка Виде Димковски ОК
70 Возачка картичка Мартин Томиќ ОК
71 Возачка картичка Љупчо Васовски ОК
72 Возачка картичка Љупчо Митковски ОК
73 Возачка картичка Бранко Вељковски ОК
74 Возачка картичка Ивица Јовановски ОК
75 Возачка картичка Влатко Жупаноски ОК
76 Возачка картичка Страшо Серенаков ОК
77 Возачка картичка Миле Петковски ОК
78 Возачка картичка Мехмеди Неџби ОК
79 Возачка картичка Јасмин Џелили ОК
80 Возачка картичка Башким Несими ОК
81 Возачка картичка Хaтип Веапи ОК
82 Возачка картичка Коле Стаменов ОК
83 Возачка картичка Маја Стојменова ОК
84 Возачка картичка Велче Милошевски ОК
85 Возачка картичка Сашо Димитров ОК
86 Возачка картичка Оливерчо Донев ОК
87 Возачка картичка Никола Ангелов ОК
88 Возачка картичка Ерхан Јусин ОК
89 Возачка картичка Александар Ацев ОК
90 Возачка картичка Томе Палифров ОК
91 Возачка картичка Ѓорѓи Ташковски ОК
92 Возачка картичка Илче Котевски ОК
93 Возачка картичка Сашо Цоклески ОК
94 Возачка картичка Сашо Митрев ОК
95 Возачка картичка Димче Босилковски ОК
96 Возачка картичка Бобан Стојковски ОК
97 Возачка картичка Дејан Новковиќ ОК
98 Возачка картичка Африм Ајети ОК
99 Возачка картичка Тодорчо Танчевски ОК
100 Возачка картичка Сашо Атанасовски ОК
101 Возачка картичка Зеќир Ибрахими ОК
102 Возачка картичка Влатко Стоименовски ОК
103 Возачка картичка Јасин Вејсели ОК
104 Возачка картичка Звонимир Маневски ОК
105 Возачка картичка Сафет Амет ОК
106 Возачка картичка Фатмир Бојаџи ОК
107 Возачка картичка Кире Манев ОК
108 Возачка картичка Нашит Амеди ОК
109 Возачка картичка Борче Стојановски ОК
110 Возачка картичка Горан Јовчевски ОК
111 Возачка картичка Петар Калинов ОК
112 Возачка картичка Христијан Шереметковски ОК
113 Возачка картичка Илија Талевски ОК
114 Возачка картичка Орце Стојановски ОК
115 Возачка картичка Драги Шијаковски ОК
116 Возачка картичка Радован Павловиќ ОК
117 Возачка картичка Гзим Решити ОК
118 Возачка картичка Климент Трајанов ОК
119 Возачка картичка Драги Пендовски ОК
120 Возачка картичка Небојша Ѓуревски ОК
121 Возачка картичка Емил Ангеловски ОК
122 Возачка картичка Марјан Стојанов ОК
123 Возачка картичка Стефан Сапаловски ОК
124 Возачка картичка Дејан Петров ОК
125 Возачка картичка Тимо Бачев ОК
126 Возачка картичка Рубинчо Ристески ОК
127 Возачка картичка Блаже Левовски ОК
128 Возачка картичка Драган Митровски ОК
129 Возачка картичка Ристе Темелков ОК
130 Возачка картичка Благој Милчов ОК
131 Возачка картичка Виктор Николовски ОК
132 Возачка картичка Метин Мустафа ОК
133 Возачка картичка Петре Котев ОК
134 Возачка картичка Мартин Алексиќ ОК
135 Возачка картичка Баки Ферати ОК
136 Возачка картичка Горан Илиевски ОК
137 Возачка картичка Славе Симоновски ОК
138 Возачка картичка Ване Трнинков ОК
139 Возачка картичка Видан Божиновски ОК
140 Возачка картичка Блашко Гурев ОК
141 Возачка картичка Христијан Минчев ОК
142 Возачка картичка Кристијан Павиќ ОК
143 Возачка картичка Ефремчо Василевски ОК
144 Возачка картичка Муамер Али ОК
145 Возачка картичка Алуш Таири ОК
146 Возачка картичка Фиген Елмазоски ОК
147 Возачка картичка Далибор Ангеловски ОК
148 Возачка картичка Кристијан Трајков ОК
149 Возачка картичка Филип Бојков ОК
150 Возачка картичка Себаедин Зулбеари ОК
151 Возачка картичка Димчо Славов ОК
152 Возачка картичка Драги Стојановски ОК
153 Возачка картичка Горанчо Печевски ОК
154 Возачка картичка Борјанчо Костадиновски ОК
155 Возачка картичка Петар Мартиноски ОК
156 Возачка картичка Сашо Коркоски ОК
157 Возачка картичка Ангелчо Наков ОК
158 Возачка картичка Џанер Даут ОК
159 Возачка картичка Никола Шаклевски ОК
160 Возачка картичка Кире Деспотовски ОК
161 Возачка картичка Жика Петковски ОК
162 Возачка картичка Никола Секуловски ОК
163 Возачка картичка Марко Јовановски ОК
164 Возачка картичка Спиро Јовановски ОК
165 Возачка картичка Александар Јовановски ОК
166 Возачка картичка Звонко Jовановски ОК
167 Возачка картичка Јетмир Брахими ОК
168 Возачка картичка Звонко Николовски ОК
169 Возачка картичка Виктор Пилешков ОК
170 Возачка картичка Иван Анастасов ОК
171 Возачка картичка Исамедин Исени ОК
172 Возачка картичка Димитар Мицевски ОК
173 Возачка картичка Роберт Костовски ОК
174 Возачка картичка Сељвер Ајети ОК
175 Возачка картичка Душко Детлов ОК
176 Возачка картичка Иле Николов ОК
177 Возачка картичка Бранислав Кајевиќ ОК
178 Возачка картичка Иле Станојковски ОК
179 Работилничка картичка АУТО МЕКЛАРЕН ДООЕЛ Дарко Трпевски ОК
Бр. Тип на картичка Компанија (Име) (Презиме) Тест
1 Возачка картичка Драган Мијалов ОК
2 Возачка картичка Бехким Халили ОК
3 Возачка картичка Ивица Стоевски ОК
4 Возачка картичка Дејан Јаначковски ОК
5 Возачка картичка Игор Ташковски ОК
6 Возачка картичка Стефан Митевски ОК
7 Возачка картичка Благојче Јовановски ОК
8 Возачка картичка Ресуљ Рамадани ОК
9 Возачка картичка Димитар Нацев ОК
10 Возачка картичка Медин Каба ОК
11 Возачка картичка Јовица Јанчиќ ОК
12 Возачка картичка Марјан Никодиноски ОК
13 Возачка картичка Даниел Танев ОК
14 Возачка картичка Даниел Димитриески ОК
15 Возачка картичка Сашо Стојановски ОК
16 Возачка картичка Кристијан Ангеловски ОК
17 Возачка картичка Дејан Трајанов ОК
18 Возачка картичка Ивица Трајковски ОК
19 Возачка картичка Даниел Тодевски ОК
20 Возачка картичка Сашко Умленски ОК
21 Возачка картичка Ване Калошев ОК
22 Возачка картичка Драган Филиповски ОК
23 Возачка картичка Аце Николов ОК
24 Возачка картичка Слободан Трендафилов ОК
25 Возачка картичка Влатко Ристов ОК
26 Возачка картичка Сашко Ефтимовски ОК
27 Возачка картичка Ѓорги Илиев ОК
28 Возачка картичка Сулиман Јакупов ОК
29 Возачка картичка Киро Цветаноски ОК
30 Возачка картичка Станко Петков ОК
31 Возачка картичка Сенад Алилоски ОК
32 Возачка картичка Марјан Ацевски ОК
33 Возачка картичка Јонче Коцевски ОК
34 Возачка картичка Љупчо Ивановски ОК
35 Возачка картичка Ирфан Изаири ОК
36 Возачка картичка Јове Ѓорѓиевски ОК
37 Возачка картичка Орхан Џеладинов ОК
38 Возачка картичка Бојан Димитров ОК
39 Возачка картичка Даниел Илиевски ОК
40 Возачка картичка Далибор Димковски ОК
41 Возачка картичка Јонче Монев ОК
42 Возачка картичка Данчо Коцев ОК
43 Возачка картичка Љупчо Зифовски ОК
44 Возачка картичка Раде Витанов ОК
45 Возачка картичка Зоран Лозевски ОК
46 Возачка картичка Борис Темков ОК
47 Возачка картичка Зоран Стевковиќ ОК
48 Возачка картичка Јовица Божиновски ОК
49 Возачка картичка Бобан Десподовски ОК
50 Возачка картичка Тројанче Атанасијевиќ ОК
51 Возачка картичка Адис Јусуфи ОК
52 Возачка картичка Зари Сулејмани ОК
53 Возачка картичка Ивица Стефановски ОК
54 Возачка картичка Бобан Станковиќ ОК
55 Возачка картичка Сенад Дуроски ОК
56 Возачка картичка Нехат Бељури ОК
57 Возачка картичка Ѓоре Павлов ОК
58 Возачка картичка Бари Беќири ОК
59 Возачка картичка Оливер Герасимов ОК
60 Возачка картичка Драган Сапламаев ОК
61 Возачка картичка Рилинд Винца ОК
62 Возачка картичка Фатлан Селими ОК
63 Возачка картичка Ласте Марковски ОК
64 Возачка картичка Рахман Јашари ОК
65 Возачка картичка Ацо Јорданов ОК
66 Возачка картичка Димитар Димитров ОК
67 Возачка картичка Албан Ука ОК
68 Возачка картичка Мартин Лазаревски ОК
69 Возачка картичка Алдис Џуџевиќ ОК
70 Возачка картичка Ристо Велиновски ОК
71 Возачка картичка Благојче Велиновски ОК
72 Возачка картичка Шерафедин Шаини ОК
73 Возачка картичка Дејан Лазароски ОК
74 Возачка картичка Христијан Ристески ОК
75 Возачка картичка Хамим Даути ОК
76 Возачка картичка Љулзим Алиу ОК
77 Возачка картичка Беким Мехмеди ОК
78 Возачка картичка Раде Стојановски ОК
79 Возачка картичка Далибор Јовановски ОК
80 Возачка картичка Горан Станковски ОК
81 Возачка картичка Соте Божиноски ОК
82 Возачка картичка Христо Петрушески ОК
83 Возачка картичка Семир Черкези ОК
84 Возачка картичка Иван Илиевски ОК
85 Возачка картичка Стефан Ѓорѓиевски ОК
86 Возачка картичка Павел Ангелов ОК
87 Возачка картичка Данчо Николов ОК
88 Возачка картичка Славчо Игневски ОК
89 Возачка картичка Тоде Цековски ОК
90 Возачка картичка Иле Цековски ОК
91 Возачка картичка Милан Стаменковски ОК
92 Возачка картичка Љупчо Гаврилов ОК
93 Возачка картичка Фатљум Имери ОК
94 Возачка картичка Исмаиљ Даљифи ОК
95 Возачка картичка Ванко Ѓорѓиев ОК
96 Возачка картичка Владимир Костоски ОК
97 Возачка картичка Ѓоко Митревски ОК
98 Возачка картичка Зоранче Јанчев ОК
99 Возачка картичка Зикри Тоска ОК
100 Возачка картичка Бајрам Реџепи ОК
101 Возачка картичка Ѓорѓи Стоев ОК
102 Возачка картичка Ристо Цуклев ОК
103 Возачка картичка Димитар Дачев ОК
104 Возачка картичка Ристо Паунков ОК
105 Возачка картичка Игор Томески ОК
106 Возачка картичка Тони Митевски ОК
107 Возачка картичка Мирослав Додевски ОК
108 Возачка картичка Владимир Крстевски ОК
109 Возачка картичка Атанас Илиев ОК
110 Возачка картичка Драган Михаиловски ОК
111 Возачка картичка Дејан Бопков ОК
112 Возачка картичка Шеваиљ Мустафи ОК
113 Возачка картичка Александар Каранфиловски ОК
114 Возачка картичка Роберт Цепенковски ОК
115 Превозничка картичка АЦКО ТРАНС 2022 ДООЕЛ ОК
116 Превозничка картичка Бома Шпед Дооел ОК
117 Превозничка картичка ММ ОИЛ ШПЕД ДООЕЛ Штип ОК
118 Превозничка картичка БОПИКС ДООЕЛ Скопје ОК
119 Превозничка картичка ИПРОТЕКС ТЕХНИЧКИ ТЕКСТИЛ ОК
120 Превозничка картичка ТРАНСПОРТ ФИЛИПОВИ ДООЕЛ ОК
121 Превозничка картичка ТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ ОК
122 Превозничка картичка МАРТИНИТРАНС ОК
123 Превозничка картичка УНИ ТРАКИНГ ОК
124 Превозничка картичка БМБ ГРОУП ДООЕЛ ОК
125 Превозничка картичка АДЃ СТОЧАР-АЦЕ ДОО ОК
126 Превозничка картичка ЕЛЕМЕНТ-Г ДООЕЛ ОК
127 Превозничка картичка ЕНСАР ТРАНС ДООЕЛ  Скопје ОК
128 Превозничка картичка ДГПТ ЖИКОЛ ЛОГИСТИК ОК
129 Превозничка картичка СИНПЕКС ДОО БИТОЛА ОК
130 Превозничка картичка ЏИМА ОК
131 Превозничка картичка МА АН ШПЕД ДООЕЛ ШТИП ОК
132 Превозничка картичка ЏОКО ТРАНС ДООЕЛ Штип ОК
133 Превозничка картичка ИВБИС ДООЕЛ ОК
134 Превозничка картичка ПРИМА.МК ДОО СКОПЈЕ ОК
135 Превозничка картичка РКБС-ЛОГИСТИКА ОК
136 Превозничка картичка ЈАКОМО ТЕХНОЦЕНТАР ДООЕЛ ОК
137 Превозничка картичка АСТРА КАРГО ЛОГИСТИК ОК
Бр. Тип на картичка Компанија (Име) (Презиме) Тест
1 Возачка картичка Данчо Ѓелов ОК
2 Возачка картичка Миле Ѓоргиевски ОК
3 Возачка картичка Трајче Спасевски ОК
4 Возачка картичка Владимир Петревски ОК
5 Возачка картичка Зоранчо Младеновски ОК
6 Возачка картичка Николче Мицкоски ОК
7 Возачка картичка Јовица Ацковски ОК
8 Возачка картичка Ристе Николов ОК
9 Возачка картичка Васко Петаковски ОК
10 Возачка картичка Трајко Колев ОК
11 Возачка картичка Киро Темелков ОК
12 Возачка картичка Горанчо ОК
13 Возачка картичка Душко Ѓоргиев ОК
14 Возачка картичка Здравче Коцев ОК
15 Возачка картичка Вели Рушидов ОК
16 Возачка картичка Александар Михаилов ОК
17 Возачка картичка Михаило Спасовски ОК
18 Возачка картичка Ридван Даипи ОК
19 Возачка картичка Мирче Младеновски ОК
20 Возачка картичка Горан Мајнов ОК
21 Возачка картичка Цоби Маџовски ОК
22 Возачка картичка Дарко Божиновски ОК
23 Возачка картичка Јовче Илиовски ОК
24 Возачка картичка Дарко Стојков ОК
25 Возачка картичка Дејан Гичев ОК
26 Возачка картичка Фазли Бекир ОК
27 Возачка картичка Методи Спасов ОК
28 Возачка картичка Александар` Лазаров ОК
29 Возачка картичка Срба Ивановиќ ОК
30 Возачка картичка Фитим Ајдароски ОК
31 Возачка картичка Николче Ѓорѓиоски ОК
32 Возачка картичка Панчо Неделков ОК
33 Возачка картичка Марјанчо Панов ОК
34 Возачка картичка Предраг Прцаков ОК
35 Возачка картичка Мирач Синани ОК
36 Возачка картичка Методи Тодосов ОК
37 Возачка картичка Јетмир Шабани ОК
38 Возачка картичка Бошко Трајков ОК
39 Возачка картичка Груица Синадинов ОК
40 Возачка картичка Мартин Атанасов ОК
41 Возачка картичка Мартин Милков ОК
42 Возачка картичка Благојчо Десподов ОК
43 Возачка картичка Владимир Попчевски ОК
44 Возачка картичка Владо Деспотовски ОК
45 Возачка картичка Љупчо Размовски ОК
46 Возачка картичка Идриз Милаими ОК
47 Возачка картичка Неим Синани ОК
48 Возачка картичка Даниел Златковски ОК
49 Возачка картичка Мијалче Тодоров ОК
50 Возачка картичка Мартин Ристов ОК
51 Возачка картичка Арбин Мамути ОК
52 Возачка картичка Гоце Јанески ОК
53 Возачка картичка Ангел Воденичаров ОК
54 Возачка картичка Изет Абдулаи ОК
55 Возачка картичка Мирче Станојковски ОК
56 Возачка картичка Асим Јусуфовски ОК
57 Возачка картичка Сашо Тодоровски ОК
58 Возачка картичка Иљаз Ајдаровски ОК
59 Возачка картичка Абдураман Ајредини ОК
60 Возачка картичка Пере Атанасов ОК
61 Возачка картичка Мите Спасојев ОК
62 Возачка картичка Игор Ртоски ОК
63 Возачка картичка Роби Стојчевски ОК
64 Возачка картичка Ибраим Сулејман ОК
65 Возачка картичка Јасин Бакиовски ОК
66 Возачка картичка Лазар Андонов ОК
67 Возачка картичка Мартин Велинов ОК
68 Возачка картичка Слаѓан Миленковски ОК
69 Возачка картичка Јонче Димитријевиќ ОК
70 Возачка картичка Стефан Стојановски ОК
71 Возачка картичка Влатко Николов ОК
72 Возачка картичка Беркант Ќерала ОК
73 Возачка картичка Шефик Весели ОК
74 Возачка картичка Афмет Џемаили ОК
75 Возачка картичка Зуди Сулејмани ОК
76 Возачка картичка Павле Коцев ОК
77 Возачка картичка Кире Буровски ОК
78 Возачка картичка Гоце Туранов ОК
79 Возачка картичка Оливер Танев ОК
80 Возачка картичка Адем Куртиши ОК
81 Возачка картичка Петар Тасевски ОК
82 Возачка картичка Марјан Арсов ОК
83 Возачка картичка Бранко Шопчев ОК
84 Возачка картичка Костадин Ајцев ОК
85 Возачка картичка Зоран Митров ОК
86 Возачка картичка Милан Корпар ОК
87 Возачка картичка Драган Ванчоски ОК
88 Возачка картичка Денис Беџети ОК
89 Возачка картичка Мирко Тодоровски ОК
90 Возачка картичка Горанчо Ристов ОК
91 Возачка картичка Стефан Петровски ОК
92 Возачка картичка Ило Манојлев ОК
93 Возачка картичка Виктор Ѓоргиев ОК
94 Возачка картичка Иван Ставров ОК
95 Возачка картичка Александар Величковски ОК
96 Возачка картичка Фари Хирда ОК
97 Возачка картичка Сашо Јанѓелов ОК
98 Возачка картичка Ален Илиев ОК
99 Возачка картичка Дарко Наков ОК
100 Возачка картичка Филип Пејчиновски ОК
101 Возачка картичка Јетон Решити ОК
102 Возачка картичка Едвард Домика ОК
103 Возачка картичка Енсар Беџети ОК
104 Возачка картичка Ќани Асани ОК
105 Возачка картичка Дејан Трајчов ОК
106 Возачка картичка Видан Митровски ОК
107 Возачка картичка Митко Гацов ОК
108 Возачка картичка Блашко Ташев ОК
109 Возачка картичка Стојан Најдовски ОК
110 Возачка картичка Али Емини ОК
111 Возачка картичка Славко Талевски ОК
112 Возачка картичка Валентин Бојковски ОК
113 Возачка картичка Граде Гиевски ОК
114 Возачка картичка Нејази Бељури ОК
115 Возачка картичка Игор Алексиќ ОК
116 Возачка картичка Зоран Јовчевски ОК
117 Возачка картичка Зоран Јовчески ОК
118 Возачка картичка Ненад Ѓорѓиевски ОК
119 Возачка картичка Мумин Сулејман ОК
120 Возачка картичка Сашко Павлов ОК
121 Возачка картичка Јовица Богоевски ОК
122 Возачка картичка Дејан Ефтимов ОК
123 Возачка картичка Џелал Азири ОК
124 Возачка картичка Даниел Златановски ОК
125 Возачка картичка Ристо Минчев ОК
126 Возачка картичка Игор Илиев ОК
127 Возачка картичка Игор Хриџиќ ОК
128 Возачка картичка Било Мефаил ОК
129 Возачка картичка Феми Неџбии ОК
130 Возачка картичка Тефик Амети ОК
131 Возачка картичка Ристе Кочановски ОК
132 Возачка картичка Нагип Харуни ОК
133 Возачка картичка Никола Станисављевски ОК
134 Возачка картичка Круме Апостоловски ОК
135 Возачка картичка Драган Нојков ОК
136 Возачка картичка Марјанчо Пановски ОК
137 Возачка картичка Есад Хоџиќ ОК
138 Возачка картичка Блажо Јанаќиев ОК
139 Возачка картичка Дејан Бојковски ОК
140 Возачка картичка Ненад Станојковиќ ОК
141 Возачка картичка Нехат Џемили ОК
142 Возачка картичка Зеид Сулимани ОК
143 Возачка картичка Тони Ацевски ОК
144 Возачка картичка Марио Ацевски ОК
145 Возачка картичка Влатко Блажевски ОК
146 Возачка картичка Митко Каламадевски ОК
147 Возачка картичка Благојче Лисолајски ОК
148 Возачка картичка Благоја Ставревски ОК
149 Возачка картичка Кристијан Димковски ОК
150 Возачка картичка Денис Рахимоски ОК
151 Возачка картичка Никола Дуковски ОК
152 Возачка картичка Марјан Колевски ОК
153 Возачка картичка Милорад Влаховиќ ОК
154 Возачка картичка Сетула Емини ОК
155 Возачка картичка Виктор Левков ОК
156 Возачка картичка Дарко Илиев ОК
157 Возачка картичка Филип Илиов ОК
158 Возачка картичка Марјан Додевски ОК
159 Возачка картичка Мартин Стоилковски ОК
160 Возачка картичка Сашо Петков ОК
161 Возачка картичка Димо Донев ОК
162 Возачка картичка Љупчо Грков ОК
163 Возачка картичка Мартин Јаневски ОК
164 Возачка картичка Мики Додевски ОК
165 Возачка картичка Раде Бошев ОК
166 Возачка картичка Едон Асани ОК
167 Возачка картичка Дејан Пешевски ОК
168 Возачка картичка Влатко Алексоски ОК
169 Возачка картичка Драги Милошев ОК
170 Возачка картичка Јусуф Ислами ОК
171 Возачка картичка Мерсим Хисмани ОК
172 Возачка картичка Павле Утковски ОК
173 Возачка картичка Кире Гонев ОК
174 Возачка картичка Визлим Селмани ОК
175 Возачка картичка Зоран Каралиоски ОК
176 Возачка картичка Сретен Ивановски ОК
177 Возачка картичка Стефан Маринковиќ ОК
178 Возачка картичка Алберт Сали ОК
179 Возачка картичка Тони Ангелов ОК
180 Возачка картичка Горан Спасевски ОК
181 Возачка картичка Дарко Ставрев ОК
182 Возачка картичка Зоран Марков ОК
183 Возачка картичка Марјанчо Костов ОК
184 Возачка картичка Зоран Тодороски ОК
185 Возачка картичка Славе Трајковски ОК
186 Возачка картичка Игор Пецевски ОК
187 Возачка картичка Давор Нацевски-Китановски ОК
188 Возачка картичка Васе Манасковски ОК
189 Возачка картичка Валентин Петковски ОК
190 Возачка картичка Пеце Костовски ОК
191 Возачка картичка Алексеј Буровски ОК
192 Возачка картичка Петар Манев ОК
193 Возачка картичка Бранко Крстевски ОК
194 Возачка картичка Кирил Митрикески ОК
195 Возачка картичка Игор Стојанов ОК
196 Возачка картичка Даниел Додев ОК
197 Возачка картичка Селајдин Рамуш ОК
198 Возачка картичка Бујамин Оломани ОК
199 Возачка картичка Абдула Чиљафи ОК
200 Возачка картичка Драган Кипријановски ОК
201 Возачка картичка Сашко Блажевски ОК
202 Возачка картичка Тони Филиповиќ ОК
203 Возачка картичка Стефан Комненовиќ ОК
204 Возачка картичка Самир Јукиќ ОК
205 Возачка картичка Димитар Караташев ОК
206 Возачка картичка Дејан Митров ОК
207 Возачка картичка Игор Которчевиќ ОК
208 Возачка картичка Даниел Атанасовски ОК
209 Возачка картичка Ане Ристов ОК
210 Возачка картичка Аднан Демировиќ ОК
211 Возачка картичка Јован Ризманоски ОК
212 Возачка картичка Раим Јусуфовски ОК
213 Возачка картичка Ристо Ризов ОК
214 Возачка картичка Игор Калешков ОК
215 Возачка картичка Ардијан Омеров ОК
216 Возачка картичка Кољо Коцев ОК
217 Возачка картичка Митко Спасовски ОК
218 Возачка картичка Лазе Јованов ОК
219 Возачка картичка Горан Ивановски ОК
220 Возачка картичка Сашо Трајановиќ ОК
221 Возачка картичка Бранко Павковиќ ОК
222 Возачка картичка Илјаз Илјази ОК
223 Возачка картичка Ванчо Велков ОК
224 Возачка картичка Ристе Рабровалиев ОК
225 Возачка картичка Наќе Стојанов ОК
226 Возачка картичка Дељо Панајотов ОК
227 Возачка картичка Тодор Панајотов ОК
228 Возачка картичка Благоја Димитровски ОК
229 Возачка картичка Иле Донев ОК
230 Возачка картичка Исљам Селими ОК
231 Возачка картичка Бајрам Ајдари ОК
232 Возачка картичка Мухамед Ферати ОК
233 Возачка картичка Дамјан Индов ОК
234 Возачка картичка Риад Исени ОК
235 Возачка картичка Исмаљ Амет ОК
236 Возачка картичка Сашо Доневски ОК
237 Возачка картичка Димче Стојаноски ОК
238 Возачка картичка Драган Кузмановски ОК
239 Возачка картичка Сеад Бајрами ОК
240 Возачка картичка Ефтим Крамарски ОК
241 Возачка картичка Муамет Османи ОК
242 Возачка картичка Стефчо Јанаќиев ОК
243 Возачка картичка Кујтим Мамути ОК
244 Возачка картичка Зуфер Несими ОК
245 Возачка картичка Розан Ваитовски ОК
246 Возачка картичка Изеир Ваитовски ОК
247 Возачка картичка Таушан Мамутовски ОК
248 Возачка картичка Баже Цветковски ОК
249 Возачка картичка Сашо Огненоски ОК
250 Возачка картичка Дарко Паневски ОК
251 Возачка картичка Рамадан Аљиљовски ОК
252 Возачка картичка Златко Димов ОК
253 Возачка картичка Сашо Петрушевски ОК
254 Превозничка картичка ДАУТИ ГРОУП ДООЕЛ Скопје ОК
255 Превозничка картичка ФЛЕШ ЛОГИСТИК ДООЕЛ ОК
256 Превозничка картичка ДИ ТРАНСПОРТ ДОО Скопје ОК
Бр. Тип на картичка Компанија (Име) (Презиме) Тест
1 Возачка картичка Коки Донев ОК
2 Возачка картичка Горан Манчевски ОК
3 Возачка картичка Стојанче Јованов ОК
4 Возачка картичка Стојан Тасевски ОК
5 Возачка картичка Нафи Адеми ОК
6 Возачка картичка Љуљзим Муслија ОК
7 Возачка картичка Киро Мрмов ОК
8 Возачка картичка Шечери Мамути ОК
9 Возачка картичка Синиша Јанковски ОК
10 Возачка картичка Гани Исмаили ОК
11 Возачка картичка Жарко Симиќ ОК
12 Возачка картичка Сашо Пејковски ОК
13 Возачка картичка Коле Витанов ОК
14 Возачка картичка Драган Ивановски ОК
15 Возачка картичка Игор Трповски ОК
16 Возачка картичка Ванчо Василевски ОК
17 Возачка картичка Дарко Пиригов ОК
18 Возачка картичка Бојан Симјановски ОК
19 Возачка картичка Драган Јорданов ОК
20 Возачка картичка Беким Џелиљи ОК
21 Возачка картичка Гоце Танески ОК
22 Возачка картичка Симо Гочев ОК
23 Возачка картичка Ѓулбаки Мамудов ОК
24 Возачка картичка Баже Џајков ОК
25 Возачка картичка Горан Иванов ОК
26 Возачка картичка Петре Панев ОК
27 Возачка картичка Јордан Варадинов ОК
28 Возачка картичка Гоше Павлов ОК
29 Возачка картичка Димче Мицевски ОК
30 Возачка картичка Гого Нуневски ОК
31 Возачка картичка Александар Германовски ОК
32 Возачка картичка Мухамед Кријештарац ОК
33 Возачка картичка Јасмин Махмутовиќ ОК
34 Возачка картичка Есад Махмутовиќ ОК
35 Возачка картичка Горан Ташев ОК
36 Возачка картичка Лазо Митев ОК
37 Возачка картичка Александар Натев ОК
38 Возачка картичка Аднан Мустафа ОК
39 Возачка картичка Беаедин Пашовски ОК
40 Возачка картичка Илија Пецов ОК
41 Возачка картичка Миле Колески ОК
42 Возачка картичка Слаѓан Златановски ОК
43 Возачка картичка Доне Тунгелов ОК
44 Возачка картичка Даниел Танчев ОК
45 Возачка картичка Тони Грнев ОК
46 Возачка картичка Димчо Стевановски ОК
47 Возачка картичка Ештрев Мамути ОК
48 Возачка картичка Синиша Дудиќ ОК
49 Возачка картичка Зоран Димов ОК
50 Возачка картичка Првослав Станковиќ ОК
51 Возачка картичка Бедри Мамути ОК
52 Возачка картичка Арбен Османи ОК
53 Возачка картичка Мартин Цветановски ОК
54 Возачка картичка Александар Митров ОК
55 Возачка картичка Зуљкифли Идризи ОК
56 Возачка картичка Дејан Боздогановски ОК
57 Возачка картичка Александар Атанасов ОК
58 Возачка картичка Киро Сердарски ОК
59 Возачка картичка Бари Дервиши ОК
60 Возачка картичка Николчо Бучков ОК
61 Возачка картичка Ристо Ѓорѓиев ОК
62 Возачка картичка Фахрудин Муратовиќ ОК
63 Возачка картичка Дејан Бошковски ОК
64 Возачка картичка Драган Јанев ОК
65 Возачка картичка Џумази Амети ОК
66 Возачка картичка Лазе Јованов ОК
67 Возачка картичка Рефет Џелили ОК
68 Возачка картичка Никола Тренчев ОК
69 Возачка картичка Марјанчо Златев ОК
70 Возачка картичка Стефан Васиљковски ОК
71 Возачка картичка Зоран Васиљевиќ ОК
72 Возачка картичка Асмир Сулејмани ОК
73 Возачка картичка Натмир Азизи ОК
74 Возачка картичка Амар Суљејмани ОК
75 Возачка картичка Емир Сулејмани ОК
76 Возачка картичка Стефан Анчевски ОК
77 Возачка картичка Игорче Секуловски ОК
78 Возачка картичка Николче Митовски ОК
79 Возачка картичка Зоран Богдановски ОК
80 Возачка картичка Гоце Бошевски ОК
81 Возачка картичка Мартин Мицевски ОК
82 Возачка картичка Никола Трпезановски ОК
83 Возачка картичка Борче Мирчевски ОК
84 Возачка картичка Оливер Митревски ОК
85 Возачка картичка Михаил Анѓелов ОК
86 Возачка картичка Дејан Веселиновски ОК
87 Возачка картичка Сашо Дојчиновски ОК
88 Возачка картичка Виктор Салтамарски ОК
89 Возачка картичка Сашо Богдановски ОК
90 Возачка картичка Арбен Беќировски ОК
91 Возачка картичка Бетим Килоси ОК
92 Возачка картичка Александар Диванисов ОК
93 Возачка картичка Лазар Захариев ОК
94 Возачка картичка Ангел Ангелов ОК
95 Возачка картичка Крум Филипов ОК
96 Возачка картичка Нурадин Џелиловиќ ОК
97 Возачка картичка Златко Михајловски ОК
98 Возачка картичка Марјан Митовски ОК
99 Возачка картичка Јован Ристовски ОК
100 Возачка картичка Зоран Трајановски ОК
101 Возачка картичка Александар Илиев ОК
102 Возачка картичка Габриел Стојанчевски ОК
103 Возачка картичка Миомир Димитриевски ОК
104 Возачка картичка Мики Величковски ОК
105 Возачка картичка Дејан Бојковиќ ОК
106 Возачка картичка Мартин Петров ОК
107 Возачка картичка Зоран Паунов ОК
108 Возачка картичка Глигор Карастојанов ОК
109 Возачка картичка Африм Исени ОК
110 Возачка картичка Димче Иванов ОК
111 Возачка картичка Томислав Ристов ОК
112 Возачка картичка Жарко Велковски ОК
113 Возачка картичка Бојан Ивановски ОК
114 Возачка картичка Аргир Тодоров ОК
115 Возачка картичка Васко Крстев ОК
116 Возачка картичка Бранислав Илијески ОК
117 Возачка картичка Тони Митровски ОК
118 Возачка картичка Никола Стојановски ОК
119 Возачка картичка Зoран Ристов ОК
120 Возачка картичка Александар Вељаноски ОК
121 Возачка картичка Горан Гурмешевиќ ОК
122 Возачка картичка Роберт Филиповски ОК
123 Возачка картичка Жаклина Андоноска ОК
124 Возачка картичка Стефан Цветковски ОК
125 Возачка картичка Адис Заими ОК
126 Возачка картичка Блаже Китанов ОК
127 Возачка картичка Решат Исени ОК
128 Возачка картичка Борче Манев ОК
129 Возачка картичка Маријан Гијевски ОК
130 Возачка картичка Славчо Јованов ОК
131 Возачка картичка Мирослав Саздов ОК
132 Возачка картичка Сашо Петкоски ОК
133 Возачка картичка Мики Трајков ОК
134 Возачка картичка Коле Ѓоргиев ОК
135 Возачка картичка Раде Бошковски ОК
136 Возачка картичка Драган Недељковски ОК
137 Возачка картичка Марјан Мирков ОК
138 Возачка картичка Драги Бачев ОК
139 Возачка картичка Емил Митев ОК
140 Возачка картичка Зоран Наумовски ОК
141 Возачка картичка Николче Пејовски ОК
142 Возачка картичка Лупчо Никодиноски ОК
143 Возачка картичка Агим Абази ОК
144 Возачка картичка Милош Јовановски ОК
145 Возачка картичка Душко Ѓорѓиовски ОК
146 Возачка картичка Ќерим Красниќ ОК
147 Возачка картичка Јанко Пејчинов ОК
148 Возачка картичка Гоце Илиев ОК
149 Возачка картичка Љупчо Панев ОК
150 Возачка картичка Ванчо Митев ОК
151 Возачка картичка Југослав Младеновски ОК
152 Возачка картичка Жарко Симиќ ОК
153 Превозничка картичка МАКИ ЕУРОТРАНСПОРТ ДООЕЛ ОК
154 Превозничка картичка ГЕОСОНДА ОК
155 Превозничка картичка ТРИМ ТРАНС ДОО ОК
156 Превозничка картичка ВАЛЕСТРА ДООЕЛ СКОПЈЕ ОК
157 Превозничка картичка ДМК ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Штип ОК
158 Превозничка картичка МЕБЕЛ ТРЕЈД ДОО ВИНИЦА ОК
159 Превозничка картичка ПЕМАИНТЕРНАЦИОНАЛ ОК
160 Превозничка картичка РИНА ТРАНС КАРГО ДООЕЛ ОК
161 Превозничка картичка САНГОВА ГРУП ДООЕЛ Штип ОК
162 Превозничка картичка КОШТАН-М-ТРАНС ДООЕЛ ОК
163 Превозничка картичка КОНЗУЛ ТРАНС ДООЕЛ ОК
164 Превозничка картичка ЛОКИ-КОМПАНИ ДООЕЛ ЛИПКОВО ОК
165 Превозничка картичка ЛАНД-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ОК
166 Превозничка картичка МАМ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје ОК
167 Превозничка картичка ФЕРГОШПЕД ДООЕЛ СКОПЈЕ ОК
168 Превозничка картичка САБРИНА-ТРАНС ДООЕЛ РАДОВИШ ОК
169 Превозничка картичка ЕУРО ИС ДООЕЛ СКОПЈЕ ОК
170 Превозничка картичка ПЛАЧКОВИЦАШПЕД ОК
171 Превозничка картичка ЛАЦИ КОМПАНИ ДООЕЛ ОК
172 Превозничка картичка ДУРТЕКС ДООЕЛ ОК
173 Превозничка картичка АЈРУЛИ ТРАНСПОРТ ДОО ОК
174 Превозничка картичка МУНА -ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ОК
175 Превозничка картичка БРЕЗА-ТРАНС ШПЕД ДООЕЛ ОК
176 Превозничка картичка ТРАК ЕКСПРЕС ДООЕЛ СКОПЈЕ ОК
177 Превозничка картичка ФЕЈДОМ ИНТЕРИОРС ОК
178 Превозничка картичка МАРТИН ТРАНСПОРТ ШПЕД ДООЕЛ ОК
179 Превозничка картичка ВЕГРОУП ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ОК
180 Превозничка картичка МИАДА ТРАНС ДООЕЛ СКОПЈЕ ОК
181 Превозничка картичка С-ТРАНСПОРТ ДОО СКОПЈЕ ОК
182 Превозничка картичка БИСЕР ПРОМ ДОО ОК
183 Превозничка картичка ДОТА ТРАНСПОРТ ДОО ОК
184 Превозничка картичка ГРИНСТАР ДОО Скопје ОК
185 Превозничка картичка СИТИ БИЛД ДООЕЛ ОК
186 Превозничка картичка МОБИЛ-ШПЕД ДООЕЛ Неготино ОК
187 Превозничка картичка ПИЛИТ ТРАНСПОРТ ДОО Богданци ОК
188 Превозничка картичка ЖАБА ТРАНС ДООЕЛ Струмица ОК
189 Превозничка картичка СВИССЛИОН ДОО СКОПЈЕ ОК
190 Превозничка картичка ГРАФИХ-ТРАДЕ ДОО ОК
191 Превозничка картичка ОКЕАН ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје ОК
192 Превозничка картичка МАКИНА АД ЛОГИСТИК ДООЕЛ ОК
193 Превозничка картичка АНИВЕР ОК
194 Превозничка картичка КЛАС КОМ ТРАНС ДООЕЛ ОК
195 Превозничка картичка ПРОИЛТРАНС ОК
196 Превозничка картичка ВАЛШПЕТ ОК
197 Превозничка картичка Друштво СБА ДОО ОК
198 Превозничка картичка СТОЧАРСТВО ДООЕЛ Богданци ОК
199 Превозничка картичка ПАТНИК -ТРАНС ДООЕЛ ОК
200 Превозничка картичка ЕМИН ЛОГИСТИК ДООЕЛ Дебар ОК
201 Превозничка картичка ПЕШКОВ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ОК
202 Превозничка картичка РЕМ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ОК
203 Превозничка картичка ФОРМУЛА-95 ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ОК
204 Превозничка картичка МЕСА ТРАНС КОМПАНИ ОК
205 Превозничка картичка БПС ДООЕЛ Куманово ОК
206 Превозничка картичка КАРТЕР ЛДБ ДООЕЛ Кочани ОК
207 Превозничка картичка КАПИТОЛ ЛОГИСТИКС ГРУП ДООЕЛ ОК
208 Превозничка картичка КОЦЕВИ-ИТК ДООЕЛ ОК
209 Превозничка картичка ЕЛИДА ДОО Куманово ОК
210 Превозничка картичка ПРЕМИ ОИЛ ДООЕЛ Куманово ОК
211 Превозничка картичка СРБИНОСКИ ТРАНС ДООЕЛ ОК
212 Превозничка картичка ГИЦ КОМ ДОО ОК
213 Превозничка картичка МАЈСТОРЧЕВ ДООЕЛ Кавадарци ОК
214 Превозничка картичка ГАЛАКТИК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ОК
215 Превозничка картичка  ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје ОК
216 Превозничка картичка ТУНЕЛ КОМПАНИ ДООЕЛ ОК
Тип на картичка Компанија (Име) (Презиме) Тест
1 Возачка картичка Горге Атанасов ОК
2 Возачка картичка Марјан Тргачевски ОК
3 Возачка картичка Љуан Љатифи ОК
4 Возачка картичка Ванчо Петрушевски ОК
5 Возачка картичка Никола Илиевски ОК
6 Возачка картичка Тодор Пеовски ОК
7 Возачка картичка Антонио Ѓорѓиев ОК
8 Возачка картичка Методија Зероски ОК
9 Возачка картичка Драганче Стевковски ОК
10 Возачка картичка Хариз Абази ОК
11 Возачка картичка Зоран Димковски ОК
12 Возачка картичка Дејан Станкоски ОК
13 Возачка картичка Новица Велковски ОК
14 Возачка картичка Новица Младеновски ОК
15 Возачка картичка Игор Митевски ОК
16 Возачка картичка Борче Вранишкоски ОК
17 Возачка картичка Никола Крцоски ОК
18 Возачка картичка Васко Шулески ОК
19 Возачка картичка Никола Стрезоски ОК
20 Возачка картичка Александар Исков ОК
21 Возачка картичка Пецо Деловски ОК
22 Возачка картичка Мумин Бабинов ОК
23 Возачка картичка Дејнис Дервишај ОК
24 Возачка картичка Наум Стојковски ОК
25 Возачка картичка Горан Саздовски ОК
26 Возачка картичка Нехат Емини ОК
27 Возачка картичка Митко Филовски ОК
28 Возачка картичка Борче Мантев ОК
29 Возачка картичка Илија Танчев ОК
30 Возачка картичка Стојанчо Ефремовски ОК
31 Возачка картичка Ѓорге Ќиров ОК
32 Возачка картичка Благоја Велкоски ОК
33 Возачка картичка Гоце Наумчески ОК
34 Возачка картичка Алмир Кадрија ОК
35 Возачка картичка Сами Мислими ОК
36 Возачка картичка Николче Јосифов ОК
37 Возачка картичка Бедри Џафери ОК
38 Возачка картичка Данчо Петров ОК
39 Возачка картичка Блаже Бошев ОК
40 Возачка картичка Драган Смилевски ОК
41 Возачка картичка Дејан Андреевски ОК
42 Возачка картичка Наим Качапор ОК
43 Возачка картичка Благојче Јошевски ОК
44 Возачка картичка Ридван Иљазов ОК
45 Возачка картичка Ристо Мојсовски ОК
46 Возачка картичка Ангел Џонов ОК
47 Возачка картичка Фламур Исени ОК
48 Возачка картичка Даниел Венков ОК
49 Возачка картичка Александар Танев ОК
50 Возачка картичка Дејан Димоски ОК
51 Возачка картичка Јованче Трајчевски ОК
52 Возачка картичка Марјан Близнаковски ОК
53 Возачка картичка Неџмедин Нухи ОК
54 Возачка картичка Димитар Ѓуфтески ОК
55 Возачка картичка Дејан Мијалов ОК
56 Возачка картичка Благоја Саздовски ОК
57 Возачка картичка Зоран Костадиноски ОК
58 Возачка картичка Бобан Арсиќ ОК
59 Возачка картичка Наим Фејзулоски ОК
60 Возачка картичка Ванчо Ристов ОК
61 Возачка картичка Александар Велков ОК
62 Возачка картичка Илчо Добринов ОК
63 Возачка картичка Панче Темков ОК
64 Возачка картичка Стојан Лукач ОК
65 Возачка картичка Есат Умер ОК
66 Возачка картичка Тахир Рамадани ОК
67 Возачка картичка Нуредин Муслиовски ОК
68 Возачка картичка Зенељ Зимбери ОК
69 Возачка картичка Мевлудин Зимбери ОК
70 Возачка картичка Саше Стојкоски ОК
71 Возачка картичка Стефан Младеновски ОК
72 Возачка картичка Сашо Стојчевски ОК
73 Возачка картичка Љупче Вучков ОК
74 Возачка картичка Мартин Ѓорѓиев ОК
75 Возачка картичка Горан Крстевски ОК
76 Возачка картичка Горан Велковски ОК
77 Возачка картичка Стефан Наќевски ОК
78 Возачка картичка Бобан Ацевски ОК
79 Возачка картичка Ибраим Алиов ОК
80 Возачка картичка Стојанче Митев ОК
81 Возачка картичка Спасе Михајлов ОК
82 Возачка картичка Слободан Стефановски ОК
83 Возачка картичка Ненад Китанов ОК
84 Возачка картичка Зоран Ифтимов ОК
85 Возачка картичка Златко Ѓелевски ОК
86 Возачка картичка Марјан Трајков ОК
87 Возачка картичка Кадри Шабани ОК
88 Возачка картичка Горан Згонц ОК
89 Возачка картичка Шеип Јахји ОК
90 Возачка картичка Неџип Весељи ОК
91 Возачка картичка Русе Алексовски ОК
92 Возачка картичка Ѓоко Колев ОК
93 Возачка картичка Ндриќим Османи ОК
94 Возачка картичка Кристијан Ѓориќ ОК
95 Возачка картичка Александар Ѓорѓиевски ОК
96 Возачка картичка Игор Ерманоски ОК
97 Возачка картичка Александар Стоевски ОК
98 Возачка картичка Илија Предарски ОК
99 Возачка картичка Љупчо Портарски ОК
100 Возачка картичка Каменко Издушнов ОК
101 Возачка картичка Ермија Мемеди ОК
102 Возачка картичка Игор Петров ОК
103 Возачка картичка Ненко Илиев ОК
104 Возачка картичка Семир Прентиќ ОК
105 Возачка картичка Урим Кадриу ОК
106 Возачка картичка Абдула Даути ОК
107 Возачка картичка Борче Балтоски ОК
108 Возачка картичка Мики Петров ОК
109 Возачка картичка Владе Јосифоски ОК
110 Возачка картичка Боби Полкапоски ОК
111 Возачка картичка Трајко Димитриовски ОК
112 Возачка картичка Методија Крстев ОК
113 Возачка картичка Дејан Ѓеорѓиевски ОК
114 Возачка картичка Беким Авдија ОК
115 Возачка картичка Михаел Николоски ОК
116 Возачка картичка Јовица Симјаноски ОК
117 Возачка картичка Дарко Митревски ОК
118 Возачка картичка Томе Ѓоргиевски ОК
119 Возачка картичка Јове Трајчевски ОК
120 Возачка картичка Златко Кожески ОК
121 Возачка картичка Синиша Костадиновски ОК
122 Возачка картичка Владимир Николовски ОК
123 Возачка картичка Игор Апостоловски ОК
124 Возачка картичка Александар Јовановски ОК
125 Возачка картичка Јордан Ѓорев ОК
126 Возачка картичка Александар Горгиев ОК
127 Возачка картичка Дени Сарангелиев ОК
128 Возачка картичка Пепи Трајчев ОК
129 Возачка картичка Ванчо Барбарејски ОК
130 Возачка картичка Стојанче Јорданов ОК
131 Возачка картичка Душко Јанков ОК
132 Возачка картичка Васко Јанков ОК
133 Возачка картичка Христијан Јанков ОК
134 Возачка картичка Суад Реџепи ОК
135 Возачка картичка Златко Алексовски ОК
136 Возачка картичка Милан Пеовски ОК
137 Возачка картичка Тоше Трајановски ОК
138 Возачка картичка Бојан Димитриевски ОК
139 Возачка картичка Никола Ѓорѓевски ОК
140 Возачка картичка Атанас Мишов ОК
141 Возачка картичка Заим Незири ОК
142 Возачка картичка Дејан Тодоровски ОК
143 Возачка картичка Пандо Шолевски ОК
144 Возачка картичка Александар Ангеловски ОК
145 Возачка картичка Никола Рогужаров ОК
146 Возачка картичка Зоран Смилчевски ОК
147 Превозничка картичка ЕКОШАР ДОО ОК
148 Превозничка картичка ТАКСИ ЏИШ ДООЕЛ ОК
149 Превозничка картичка АРБОР ТОУРС ДООЕЛ Скопје ОК
150 Превозничка картичка ББА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз ОК
151 Превозничка картичка ШЕЌО ТРАНС ДООЕЛ СКОПЈЕ ОК
152 Превозничка картичка СТАРТ 94 ЛОГИСТИКА ДООЕЛ ОК
153 Превозничка картичка НУТРИФЕЕД ДООЕЛ ОК
154 Превозничка картичка АКТИВА КОНСАЛТИНГ ДОО ОК
155 Превозничка картичка ДУДО АГ ДООЕЛ Скопје ОК
156 Превозничка картичка НАРКОМЕРЦ ОК
157 Превозничка картичка ИВАНОВ-ГРУП ДООЕЛ увоз- извоз Велес ОК
158 Превозничка картичка ОНДЕРМАК ДООЕЛ Неготино ОК
159 Превозничка картичка Г-Д ТРАНС ОИЛ 2022 ДОО ОК
160 Превозничка картичка КОБРА-Т ДООЕЛ Скопје ОК
161 Превозничка картичка ИНТЕРГЛОБ ЛОГИСТИК ДООЕЛ ОК
162 Превозничка картичка ЕЛИТА ХОЛДИНГ ОК
163 Превозничка картичка ЛЕОНАРДО ДОО Штип ОК
164 Превозничка картичка КАДИНО ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ ОК
165 Превозничка картичка АЦО ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Штип ОК
166 Превозничка картичка КЕНТАУРИМПЕКС ОК
167 Превозничка картичка ЈАНКО ШПЕД ДООЕЛ ОК
168 Превозничка картичка ЈП Комунална Хигиена Скопје ОК
169 Превозничка картичка ДТУ ВИЗОЛ ТРЕЈД ДООЕЛ ОК
170 Превозничка картичка КОНЕКС ТРАНС ДООЕЛ ВАЛАНДОВО ОК
171 Превозничка картичка САНА ДЕС КОНСТРАКШН ДООЕЛ ОК
172 Превозничка картичка ЛЕД ШПЕДИЦИЈА ДОО НЕГОТИНО ОК
173 Превозничка картичка ЗАРС ШПЕ ДОО КАавадарци ОК
174 Превозничка картичка ЕКСПОРТ ИМПОРТ БОРИС ТРАНС ДООЕЛ ОК
175 Превозничка картичка ЗД ТРАНСПОРТЕР ДОО ОК
176 Превозничка картичка АН-ВИ ТРАНС ДООЕЛ ИЛИНДЕН ОК
177 Превозничка картичка ГЕМ-ШПЕД ДООЕЛ СКОПЈЕ ОК
178 Превозничка картичка МАСТЕР АУТОТРАНСФЕР ДООЕЛ ОК
179 Превозничка картичка ТАРА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ОК
180 Превозничка картичка ЕЛТРАНС ОК
181 Превозничка картичка ЛЕОВ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Велес ОК
182 Превозничка картичка МОНДИАЛ-ТРАНС ДООЕЛ с. Дебреште, ОК
183 Превозничка картичка ГСМ ТРАНСПОРТ Прилеп ОК
184 Превозничка картичка ДИ-ВИ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ БОГДАНЦИ ОК
185 Превозничка картичка АЛИМИ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ ОК
186 Превозничка картичка САВИЌ ГРУП ДОО ГЕВГЕЛИЈА ОК
Бр. Тип на картичка Компанија (Име) (Презиме) Тест
1 Возачка картичка Андре Анастасов ОК
2 Возачка картичка Влајко Боризовски ОК
3 Возачка картичка Ванчо Георгиев ОК
4 Возачка картичка Игор Станковски ОК
5 Возачка картичка Александар Станковски ОК
6 Возачка картичка Стевче Лазаревски ОК
7 Возачка картичка Мухамед Дураки ОК
8 Возачка картичка Љубомир Павловиќ ОК
9 Возачка картичка Алмир Исламовски ОК
10 Возачка картичка Виљдан Етеми ОК
11 Возачка картичка Зекир Раќипи ОК
12 Возачка картичка Агрон Ракипи ОК
13 Возачка картичка Јовица Лазаров ОК
14 Возачка картичка Наум Цветковски ОК
15 Возачка картичка Мики Милошев ОК
16 Возачка картичка Хајрула Ибиши ОК
17 Возачка картичка Љубосав Тодоровски ОК
18 Возачка картичка Ванчо Петровски ОК
19 Возачка картичка Јане Андонов ОК
20 Возачка картичка Никола Ѓорѓиевски ОК
21 Возачка картичка Лазим Адеми ОК
22 Возачка картичка Митко Ѓуров ОК
23 Возачка картичка Далибор Петров ОК
24 Возачка картичка Али Кахримани ОК
25 Возачка картичка Ангелчо Соколов ОК
26 Возачка картичка Гоце Ефремов ОК
27 Возачка картичка Александар Амповски ОК
28 Возачка картичка Ванчо Џамѓозов ОК
29 Возачка картичка Драган Китановиќ ОК
30 Возачка картичка Даниел Димковски ОК
31 Возачка картичка Александар Кацарски ОК
32 Возачка картичка Ацо Аризанов ОК
33 Возачка картичка Коста Николов ОК
34 Возачка картичка Дејан Мицкоски ОК
35 Возачка картичка Љупчо Митев ОК
36 Возачка картичка Иван Николовски ОК
37 Возачка картичка Дејан Цветковски ОК
38 Возачка картичка Кристијан Ѓоршевски ОК
39 Возачка картичка Славко Ѓоршевски ОК
40 Возачка картичка Зоран Ѓоршевски ОК
41 Возачка картичка Мишо Тимов ОК
42 Возачка картичка Бурхан Идризи ОК
43 Возачка картичка Бобан Црничиќ ОК
44 Возачка картичка Бобан Николовски ОК
45 Возачка картичка Дарко Завков ОК
46 Возачка картичка Даниел Шопов ОК
47 Возачка картичка Дарко Младеновски ОК
48 Возачка картичка Александар Симоновски ОК
49 Возачка картичка Марјан Смилкоски ОК
50 Возачка картичка Емил Василев ОК
51 Возачка картичка Томислав Божиноски ОК
52 Возачка картичка Горан Јованов ОК
53 Возачка картичка Ѓорѓи Дојков ОК
54 Возачка картичка Емин Неими ОК
55 Возачка картичка Игор Велковски ОК
Бр. Тип на картичка Компанија (Име) (Презиме) Тест
1 Возачка картичка Бобан Илиевски ОК
2 Возачка картичка Акан Паланоски ОК
3 Возачка картичка Насуф Бајрами ОК
4 Возачка картичка Владко Богев ОК
5 Возачка картичка Стојан Трајановски ОК
6 Возачка картичка Мишко Николовски ОК
7 Возачка картичка Јовица Стојилковски ОК
8 Возачка картичка Ристо Маџунков ОК
9 Возачка картичка Дехар Арифи ОК
10 Возачка картичка Марјан Бандулов ОК
11 Возачка картичка Антонио Трајкоски ОК
12 Возачка картичка Зоре Цветаноски ОК
13 Возачка картичка Фуат Биљали ОК
14 Возачка картичка Сеад Биљали ОК
15 Возачка картичка Златко Тошески ОК
16 Возачка картичка Неџмедин Алији ОК
17 Возачка картичка Лари Царчев ОК
18 Возачка картичка Мухамет Мегди ОК
19 Возачка картичка Александар Стојанов ОК
20 Возачка картичка Арменд Ќамили ОК
21 Возачка картичка Ардијан Абдиу ОК
22 Возачка картичка Tрајче Спасов ОК
23 Возачка картичка Александар Давчев ОК
24 Возачка картичка Димче Стојков ОК
25 Возачка картичка Гафур Шабани ОК
26 Возачка картичка Африм Љимани ОК
27 Возачка картичка Сашо Николовски ОК
28 Возачка картичка Саше Крстев ОК
29 Возачка картичка Зоран Милошев ОК
30 Возачка картичка Љупчо Јовановски ОК
31 Возачка картичка Гзим Муса ОК
32 Возачка картичка Давид Милошевски ОК
33 Возачка картичка Самоил Давитковски ОК
34 Возачка картичка Дејан Петрушевски ОК
35 Возачка картичка Кире Марковски ОК
36 Возачка картичка Дејан Здравковски ОК
37 Возачка картичка Љупчо Маринковски ОК
38 Возачка картичка Марадона Џаферов ОК
39 Возачка картичка Александар Павлески ОК
40 Возачка картичка Ивица Ѓиноски ОК
41 Возачка картичка Милан Иваноски ОК
42 Возачка картичка Левко Иваноски ОК
43 Возачка картичка Трајан Целески ОК
44 Возачка картичка Златко Златески ОК
45 Возачка картичка Милан Павлов ОК
46 Возачка картичка Едип Шаќировиќ ОК
47 Возачка картичка Ристо Чобанов ОК
48 Возачка картичка Фадмир Абдуловски ОК
49 Возачка картичка Влатко Заов ОК
50 Возачка картичка Сашо Трпески ОК
51 Возачка картичка Амир Хисени ОК
52 Возачка картичка Дејан Иракоски ОК
53 Возачка картичка Борислав Николовски ОК
54 Возачка картичка Зекирија Салиевски ОК
55 Возачка картичка Дашмир Мемиши ОК
56 Возачка картичка Иван Стојковски ОК
57 Возачка картичка Јусуф Оџа ОК
58 Возачка картичка Тоше Стојанов ОК
59 Возачка картичка Дончо Георгиев ОК
60 Возачка картичка Ѓорге Колев ОК
61 Возачка картичка Димче Илков ОК
62 Возачка картичка Никола Димов ОК
63 Возачка картичка Орце Трајков ОК
64 Возачка картичка Дарко Цветковски ОК
65 Возачка картичка Далибор Симонов ОК
66 Возачка картичка Јоце Арсов ОК
67 Возачка картичка Бранко Велков ОК
68 Возачка картичка Горанчо Стојанов ОК
69 Возачка картичка Јорданчо Вилотов ОК
70 Возачка картичка Марио Стојчевски ОК
71 Возачка картичка Раско Смиљаноски ОК
72 Возачка картичка Јован Ангеловски ОК
73 Возачка картичка Адем Исени ОК
74 Возачка картичка Абдула Амдија ОК
75 Возачка картичка Владко Николовски ОК
76 Возачка картичка Томе Чалков ОК
77 Возачка картичка Иван Тренчевски ОК
78 Возачка картичка Љубиша Ѓелиќ ОК
79 Возачка картичка Џабир Зендељи ОК
80 Возачка картичка Бобан Мановски ОК
81 Возачка картичка Дејан Ончевски ОК
82 Возачка картичка Власто Јовановски ОК
83 Возачка картичка Ацо Ичев ОК
84 Возачка картичка Стефан Јовановски ОК
85 Возачка картичка Самет Демири ОК
86 Возачка картичка Шкелќим Љатифи ОК
87 Возачка картичка Едис Хасиќ ОК
88 Возачка картичка Димче Кондински ОК
89 Возачка картичка Мевлудин Мемеди ОК
90 Возачка картичка Самир Мемеди ОК
91 Возачка картичка Добросав Ристовски ОК
92 Возачка картичка Димитар Ристески ОК
93 Возачка картичка Владо Стојановски ОК
94 Возачка картичка Моме Митевски ОК
95 Возачка картичка Сабедин Демири ОК
96 Возачка картичка Пеце Симоновски ОК
97 Возачка картичка Аднан Реџеповски ОК
98 Возачка картичка Драган Крстев ОК
99 Возачка картичка Седат Фазли ОК
100 Возачка картичка Бесарт Емрули ОК
101 Возачка картичка Емре Османов ОК
102 Возачка картичка Тони Трајчевски ОК
103 Возачка картичка Ристе Грбев ОК
104 Возачка картичка Ванчо Андов ОК
105 Возачка картичка Слободан Крстевски ОК
106 Возачка картичка Јетмир Мамути ОК
107 Возачка картичка Даниел Цветковски ОК
108 Возачка картичка Ѓорги Стефанов ОК
109 Возачка картичка Жарко Здравевски ОК
110 Возачка картичка Горан Петров ОК
111 Возачка картичка Ванчо Крстов ОК
112 Возачка картичка Сафет Пајазити ОК
113 Возачка картичка Слободан Томовски ОК
114 Возачка картичка Таше Стојаноски ОК
115 Возачка картичка Жарко Тодоровски ОК
116 Возачка картичка Тони Наумовски ОК
117 Возачка картичка Иса Даути ОК
118 Возачка картичка Кирил Мишевски ОК
119 Возачка картичка Гоце Фидански ОК
120 Возачка картичка Сашко Лазаров ОК
121 Возачка картичка Коста Митрев ОК
122 Возачка картичка Васе Делев ОК
123 Возачка картичка Дејанче Јосифоски ОК
124 Возачка картичка Ристе Николов ОК
125 Возачка картичка Игорчо Василев ОК
126 Возачка картичка Зоран Смоковски ОК
127 Возачка картичка Сашко Станојковски ОК
128 Возачка картичка Дејан Ѓоргиевски ОК
129 Возачка картичка Стефан Младеновски ОК
130 Возачка картичка Дејан Панев ОК
131 Возачка картичка Tрајче Наумов ОК
132 Возачка картичка Горан Постолов ОК
133 Возачка картичка Горан Мишев ОК
134 Возачка картичка Антонио Тоневски ОК
135 Возачка картичка Зоре Јакимовски ОК
136 Возачка картичка Јусуф Карадан ОК
137 Возачка картичка Жарко Јовановски ОК
138 Возачка картичка Енсар Абази ОК
139 Возачка картичка Сабри Ејуп ОК
140 Возачка картичка Славче Кофилоски ОК
141 Возачка картичка Павле Павлоски ОК
142 Возачка картичка Стојче Милковски ОК
143 Возачка картичка Драган Цветковски ОК
144 Возачка картичка Ардит Камбери ОК
145 Возачка картичка Иван Јовановски ОК
146 Возачка картичка Златко Димитријевски ОК
147 Возачка картичка Дерим Мимини ОК
148 Возачка картичка Авдиљ Асани ОК
149 Возачка картичка Димитар Ристески ОК
150 Возачка картичка Александар Савиќ ОК
151 Возачка картичка Зоран Стојановски ОК
152 Возачка картичка Горан Спасески ОК
153 Возачка картичка Лазо Дангев ОК
154 Возачка картичка Тарик Качапор ОК
155 Возачка картичка Сашо Деспотоски ОК
156 Возачка картичка Жарко Ристески ОК
157 Возачка картичка Зекир Велиу ОК
158 Возачка картичка Вензит Реџепи ОК
159 Возачка картичка Зоран Стојановски ОК
160 Возачка картичка Дејан Панчевски ОК
161 Возачка картичка Мартин Станковски ОК
162 Возачка картичка Страшо Најдов ОК
163 Возачка картичка Томе Наумоски ОК
164 Возачка картичка Горан Китановски ОК
165 Возачка картичка Руди Велковски ОК
166 Возачка картичка Фатмир Бајрами ОК
167 Возачка картичка Зоран Ацковски ОК
168 Возачка картичка Ристе Јанакиев ОК
169 Возачка картичка Тони Славев ОК
170 Возачка картичка Трајан Стојанов ОК
171 Возачка картичка Александар Филипов ОК
172 Возачка картичка Киро Стоименов ОК
173 Возачка картичка Николче Тошев ОК
174 Возачка картичка Зоран Трајановски ОК
175 Возачка картичка Димче Трајковски ОК
176 Возачка картичка Златко Кираковски ОК
177 Возачка картичка Виктор Крстевски ОК
178 Возачка картичка Ненад Симоновиќ ОК
179 Возачка картичка Сашо Ѓорѓиевски ОК
180 Возачка картичка Мите Габрешанец ОК
181 Возачка картичка Горан Форкапиќ ОК
182 Возачка картичка Горан Сачевски ОК
183 Возачка картичка Стефан Илиевски ОК
184 Возачка картичка Сашо Николов ОК
185 Возачка картичка Никола Давчевски ОК
186 Возачка картичка Боби Димишковски ОК
187 Возачка картичка Мехо Цаковиќ ОК
188 Возачка картичка Дарко Михајловски ОК
189 Возачка картичка Никола Момчиловиќ ОК
190 Возачка картичка Драган Бошевски ОК
191 Возачка картичка Зоран Дуковски ОК
192 Возачка картичка Литко Николовски ОК
193 Возачка картичка Бесник Ибраими ОК
194 Возачка картичка Раде Јованоски ОК
195 Возачка картичка Славко Алексоски ОК
196 Возачка картичка Дарко Глигоров ОК
197 Возачка картичка Горан Ристески ОК
198 Возачка картичка Сашко Илиев ОК
199 Возачка картичка Драган Атанасовски ОК
200 Возачка картичка Дејан Бимбилоски ОК
201 Возачка картичка Влатко Симевски ОК
202 Возачка картичка Димче Анѓелков ОК
203 Возачка картичка Мамет Ејуп ОК
204 Возачка картичка Николче Витковски ОК
205 Возачка картичка Дејан Арсовски ОК
206 Возачка картичка Фикрет Ајдаровиќ ОК
207 Возачка картичка Благоја Арсовски ОК
208 Возачка картичка Горанче Стојановски ОК
209 Возачка картичка Драганча Цветковски ОК
210 Возачка картичка Зеќир Асанов ОК
211 Возачка картичка Јовица Угриноски ОК
212 Возачка картичка Борче Златаноски ОК
213 Возачка картичка Марјан Трајков ОК
214 Возачка картичка Иван Џилвиџиев ОК
215 Возачка картичка Фадиљ Мифтар ОК
216 Возачка картичка Агуш Демир ОК
217 Возачка картичка Суљхан Јусуфи ОК
218 Возачка картичка Никола Трајковски ОК
219 Возачка картичка Мирослав Лазаров ОК
220 Возачка картичка Сашко Каревски ОК
221 Возачка картичка Томе Димишковски ОК
222 Возачка картичка Зоран Костески ОК
223 Возачка картичка Арлинд Рамадани ОК
224 Возачка картичка Александар Пусичевиќ ОК
225 Возачка картичка Јовица Стоилевски ОК
226 Возачка картичка Бесник Небијевски ОК
227 Возачка картичка Рамазан Бислимоски ОК
228 Возачка картичка Ивица Рафајлоски ОК
229 Возачка картичка Раде Јовановски ОК
230 Возачка картичка Сашко Ангелов ОК
231 Возачка картичка Љупче Златев ОК
232 Возачка картичка Данчо Илиев ОК
233 Возачка картичка Денис Данилов ОК
234 Возачка картичка Диме Стојчев ОК
235 Возачка картичка Влатко Димитров ОК
236 Возачка картичка Боге Илиевски ОК
237 Возачка картичка Тони Јакимоски ОК
238 Возачка картичка Александар Бончев ОК
239 Возачка картичка Љупчо Милевски ОК
240 Возачка картичка Ангелче Николовски ОК
241 Возачка картичка Горан Петров ОК
242 Возачка картичка Ангел Стојанов ОК
243 Возачка картичка Коста Гогов ОК
244 Возачка картичка Кристијан Китанов ОК
245 Возачка картичка Трајче Велевски ОК
246 Возачка картичка Владо Чоневски ОК
247 Возачка картичка Менде Трпкоски ОК
248 Возачка картичка Душко Стојановски ОК
249 Возачка картичка Башким Абдули ОК
250 Возачка картичка Љабинот Абдули ОК
251 Возачка картичка Игор Марковски ОК
252 Возачка картичка Мерван Зеќири ОК
253 Возачка картичка Ненад Рашиќ ОК
254 Возачка картичка Митко Чавдаров ОК
255 Возачка картичка Ѓорге Карапуцев ОК
256 Возачка картичка Ванчо Попов ОК
257 Возачка картичка Веле Кондовски ОК
258 Возачка картичка Дејан Крстевски ОК
259 Возачка картичка Шпетим Муареми ОК
260 Возачка картичка Валмир Муареми ОК
261 Возачка картичка Оливер Јакимовски ОК
262 Возачка картичка Јовица Салтировски ОК
263 Возачка картичка Ристо Колев ОК
264 Возачка картичка Далибор Андовски ОК
265 Возачка картичка Бојан Блажевски ОК
266 Возачка картичка Ваид Нуредини ОК
267 Возачка картичка Дејан Клинчаров ОК
268 Возачка картичка Сабир Муслиовски ОК
269 Возачка картичка Игор Саздовски ОК
270 Возачка картичка Бесим Салахи ОК
271 Возачка картичка Видан Милошев ОК
Бр. Тип на картичка Компанија (Име) (Презиме) Тест
1 Возачка картичка Николче Стефаноски ОК
2 Возачка картичка Јован Блажески ОК
3 Возачка картичка Благоја Ѓошев ОК
4 Возачка картичка Јонче Атанасовски ОК
5 Возачка картичка Ивица Станишковски ОК
6 Возачка картичка Ненад Трајков ОК
7 Возачка картичка Илчо Илиев ОК
8 Возачка картичка Дарко Атанасов ОК
9 Возачка картичка Јовица Илиевски ОК
10 Возачка картичка Фатлинд Марке ОК
11 Возачка картичка Шани Муареми ОК
12 Возачка картичка Димитар Цветковски ОК
13 Возачка картичка Горан Ангеловски ОК
14 Возачка картичка Доне Ристески ОК
15 Возачка картичка Јован Крстевски ОК
16 Возачка картичка Наип Зимбери ОК
17 Возачка картичка Игор Илиевски ОК
18 Возачка картичка Али Лимани ОК
19 Возачка картичка Тамара Петрушев ОК
20 Возачка картичка Ивица Милошевски ОК
21 Возачка картичка Дарко Крстевски ОК
22 Возачка картичка Соња Стаменковска ОК
23 Возачка картичка Марјан Ризов ОК
24 Возачка картичка Зоранче Богдановски ОК
25 Возачка картичка Зог Тефики ОК
26 Возачка картичка Сандре Костески ОК
27 Возачка картичка Гоце Мицановски ОК
28 Возачка картичка Рубин Павлески ОК
29 Возачка картичка Фљорим Метуши ОК
30 Возачка картичка Баки Мемков ОК
31 Возачка картичка Бојан Димов ОК
32 Возачка картичка Давор Павлески ОК
33 Возачка картичка Гоце Димитров ОК
34 Возачка картичка Оливер Постоловски ОК
35 Возачка картичка Борче Еленов ОК
36 Возачка картичка Марјан Стојановски ОК
37 Возачка картичка Бејтула Алији ОК
38 Возачка картичка Илија Шапкаров ОК
39 Возачка картичка Енес Алиевски ОК
40 Возачка картичка Љупчо Миладиновски ОК
41 Возачка картичка Ненад Стефановски ОК
42 Возачка картичка Сашо Василев ОК
43 Возачка картичка Рубин Темелков ОК
44 Возачка картичка Васко Гегоски ОК
45 Возачка картичка Бајрамали Велиу ОК
46 Возачка картичка Ален Зафировски ОК
47 Возачка картичка Иван Крстев ОК
48 Возачка картичка Блашко Каровски ОК
49 Возачка картичка Спасо Стојанов ОК
50 Возачка картичка Емир Алиу ОК
51 Возачка картичка Лазар Лазов ОК
52 Возачка картичка Митко Јанев ОК
53 Возачка картичка Амир Ибрахими ОК
54 Возачка картичка Никола Јанакиевски ОК
55 Возачка картичка Дејан Димитровски ОК
56 Возачка картичка Оливер Андоновски ОК
57 Возачка картичка Дејанчо Монев ОК
58 Возачка картичка Ангелче Симонов ОК
59 Возачка картичка Даниел Јовановски ОК
60 Возачка картичка Зоран Јовановски ОК
61 Возачка картичка Горанчо Блажовски ОК
62 Возачка картичка Гоце Бојковски ОК
63 Возачка картичка Горан Коцевски ОК
64 Возачка картичка Васе Ташуров ОК
65 Возачка картичка Аксенти Захариев ОК
66 Возачка картичка Атанас Аџиев ОК
67 Возачка картичка Акиф Идризи ОК
68 Возачка картичка Петар Крстевски ОК
69 Возачка картичка Иван Рисимовски ОК
70 Возачка картичка Мемет Мислими ОК
71 Возачка картичка Блерим Амети ОК
72 Возачка картичка Стојан Тодорчев ОК
73 Возачка картичка Александар Калевски ОК
74 Возачка картичка Рустем Аљитов ОК
75 Возачка картичка Шефки Исмани ОК
76 Возачка картичка Тони Јаневски ОК
77 Возачка картичка Мартин Атанасов ОК
78 Возачка картичка Руфат Ајвази ОК
79 Возачка картичка Марјан Серафимовски ОК
80 Возачка картичка Зија Абдураманов ОК
81 Возачка картичка Серхан Зибери ОК
82 Возачка картичка Валентин Доневски ОК
83 Возачка картичка Сашо Костадиновски ОК
84 Возачка картичка Дејан Смилковски ОК
85 Возачка картичка Лазо Тимчев ОК
86 Возачка картичка Глигорчо Прошев ОК
87 Возачка картичка Благоја Симоноски ОК
88 Возачка картичка Далибор Додевски ОК
89 Возачка картичка Горан Ѓорѓиев ОК
90 Возачка картичка Златко Тодоров ОК
91 Возачка картичка Мевљан Нухији ОК
92 Возачка картичка Антонио Ангеловски ОК
93 Возачка картичка Фета Шаиновски ОК
94 Возачка картичка Миле Цветановски ОК
95 Возачка картичка Шабан Мемедов ОК
96 Возачка картичка Драги Блажевски ОК
97 Возачка картичка Бојан Зизоски ОК
98 Возачка картичка Драги Стојчевски ОК
99 Возачка картичка Костадин Србиновски ОК
100 Возачка картичка Дритон Шаини ОК
101 Возачка картичка Ѓорги Боболков ОК
102 Возачка картичка Стевица Шурдоња ОК
103 Возачка картичка Наумче Лошкоски ОК
104 Возачка картичка Бранко Тодоровски ОК
105 Возачка картичка Ивица Божиновски ОК
106 Возачка картичка Најдан Милиќ ОК
107 Возачка картичка Иле Заов ОК
108 Возачка картичка Зоранчо Димов ОК
109 Возачка картичка Ристе Старковски ОК
110 Возачка картичка Даниел Гацев ОК
111 Возачка картичка Славе Коцевски ОК
112 Возачка картичка Тони Крстевски ОК
113 Возачка картичка Сенад Османовиќ ОК
114 Возачка картичка Марјан Ангеловски ОК
115 Возачка картичка Орхан Раифи ОК
116 Возачка картичка Тони Стојчевски ОК
117 Возачка картичка Игор Крстевски ОК
118 Возачка картичка Велиќ Минев ОК
119 Возачка картичка Александар Јанков ОК
120 Возачка картичка Војо Јовановски ОК
121 Возачка картичка Кипријан Крстев ОК
122 Возачка картичка Витомир Дуцкиноски ОК
123 Возачка картичка Марјанчо Наков ОК
124 Возачка картичка Мартин Коневски ОК
125 Возачка картичка Стојанче Иванов ОК
126 Возачка картичка Филип Гроздановски ОК
127 Возачка картичка Мендерес Спахија ОК
128 Возачка картичка Игорчо Зафировски ОК
129 Возачка картичка Мартин Анѓеловски ОК
130 Возачка картичка Дејан Пилитов ОК
131 Возачка картичка Борче Каракашев ОК
132 Возачка картичка Зоки Новаков ОК
133 Возачка картичка Малиш Стојков ОК
134 Возачка картичка Мите Стојков ОК
135 Возачка картичка Јане Костов ОК
136 Возачка картичка Сељајдин Алим ОК
137 Возачка картичка Бојан Ѓелев ОК
138 Возачка картичка Димче Стојов ОК
139 Возачка картичка Живко Петков ОК
140 Возачка картичка Фуат Бучан ОК
141 Возачка картичка Горан Тодевски ОК
142 Возачка картичка Денис Симоновски ОК
143 Возачка картичка Даниел Симоновски ОК
144 Возачка картичка Пеце Целески ОК
145 Возачка картичка Ристо Петрески ОК
146 Возачка картичка Сашо Трипуноски ОК
147 Возачка картичка Влатко Трајковски ОК
148 Возачка картичка Сундим Аласани ОК
149 Возачка картичка Миле Русовски ОК
150 Возачка картичка Тане Србиноски ОК
151 Возачка картичка Перо Атанасоски ОК
152 Возачка картичка Исмет Цуриќ ОК
153 Возачка картичка Стојанче Лазов ОК
154 Возачка картичка Трајче Јанакиев ОК
155 Возачка картичка Ивица Јовановски ОК
156 Возачка картичка Развигор Јосифов ОК
157 Возачка картичка Јове Јовановски ОК
158 Возачка картичка Африм Рамадани ОК
159 Возачка картичка Предраг Крстевски ОК
160 Возачка картичка Перица Додевски ОК
161 Возачка картичка Дејан Петров ОК
162 Возачка картичка Сотир Ангеловски ОК
163 Возачка картичка Африм Тафилоски ОК
164 Возачка картичка Сефедин Бајрами ОК
165 Возачка картичка Самир Јаховиќ ОК
166 Возачка картичка Аљи Куртиши ОК
167 Возачка картичка Драган Маневски ОК
168 Возачка картичка Александар Талески ОК
169 Возачка картичка Неби Аслани ОК
170 Возачка картичка Фикрет Дациќ ОК
171 Возачка картичка Мевлудин Сулејмани ОК
172 Возачка картичка Станислав Цветковски ОК
173 Возачка картичка Мирче Митровски ОК
174 Возачка картичка Далибор Николовски ОК
175 Возачка картичка Стефан Јовановски ОК
176 Возачка картичка Оливер Стојчевски ОК
177 Возачка картичка Сељатин Асани ОК
178 Возачка картичка Миодраг Пауновиќ ОК
179 Возачка картичка Ивица Колевски ОК
180 Возачка картичка Марјан Величковски ОК
181 Возачка картичка Ване Велев ОК
182 Возачка картичка Иван Трајковски ОК
183 Возачка картичка Селајдин Исени ОК
184 Возачка картичка Фаредин Ибраими ОК
185 Возачка картичка Ивица Здравковски ОК
186 Возачка картичка Јордан Боцев ОК
187 Возачка картичка Михаил Поповски ОК
188 Возачка картичка Јован Загорац ОК
189 Возачка картичка Неџад Хасановиќ ОК
190 Возачка картичка Арслан Хасановиќ ОК
191 Возачка картичка Мустафа Садикоски ОК
192 Возачка картичка Един Хасановиќ ОК
193 Возачка картичка Драган Јаневски ОК
194 Возачка картичка Ѓорѓи Ганзовски ОК
195 Возачка картичка Златко Радески ОК
196 Возачка картичка Душко Минов ОК
197 Возачка картичка Тома Златески ОК
198 Возачка картичка Владо Златанов ОК
199 Возачка картичка Стојчо Трајков ОК
200 Возачка картичка Марјан Николов ОК
201 Возачка картичка Наце Ташев ОК
202 Возачка картичка Тони Христов ОК
203 Возачка картичка Игор Тодоров ОК
204 Возачка картичка Томи Воиновски ОК
205 Возачка картичка Ангелчо Димчев ОК
206 Возачка картичка Николче Димовски ОК
207 Возачка картичка Васко Тасевски ОК
208 Возачка картичка Благој Данев ОК
209 Возачка картичка Блажо Стојанов ОК
210 Возачка картичка Ќенан Таири ОК
211 Возачка картичка Дејан Павловски ОК
212 Возачка картичка Никола Јаневски ОК
213 Возачка картичка Иван Трајчевски ОК
214 Возачка картичка Сашко Крстески ОК
215 Возачка картичка Трајче Мишев ОК
216 Возачка картичка Далибор Манчиќ ОК
217 Возачка картичка Дејан Ѓулејиќ ОК
218 Возачка картичка Антонио Десковски ОК
219 Возачка картичка Славиша Крстевски ОК
220 Возачка картичка Влатко Јовановски ОК
221 Возачка картичка Спиро Секуловски ОК
222 Возачка картичка Јордан Васев ОК
223 Возачка картичка Ненад Миркоски ОК
224 Возачка картичка Ненад Нисиќ ОК
225 Возачка картичка Златко Которчевиќ ОК
226 Возачка картичка Дарко Златковиќ ОК
227 Возачка картичка Јусуф Мимини ОК
228 Возачка картичка Дејан Михајловски ОК
229 Возачка картичка Арсен Георгиевски ОК
230 Возачка картичка Борис Стефановски ОК
231 Возачка картичка Дарко Златковиќ ОК
232 Возачка картичка Блаже Џишев ОК
233 Возачка картичка Сашко Стојанов ОК
234 Возачка картичка Страшо Костовски ОК
235 Возачка картичка Бојан Димитријевиќ ОК
236 Возачка картичка Игор Димитриевски ОК
237 Возачка картичка Димче Давков ОК
238 Возачка картичка Владко Спасов ОК
239 Возачка картичка Стојан Јончески ОК
240 Возачка картичка Горан Богданов ОК
241 Возачка картичка Благојче Мирчевски ОК
242 Возачка картичка Бујамин Саљи ОК
243 Возачка картичка Саво Спасовски ОК
244 Возачка картичка Ангел Мишовски ОК
245 Возачка картичка Дејан Крстевски ОК
246 Возачка картичка Јонче Лазаровски ОК
247 Возачка картичка Ристе Трајкоски ОК
248 Возачка картичка Цане Нацевски ОК
249 Возачка картичка Предраг Јакимовски ОК
250 Возачка картичка Горан Костадиновски ОК
251 Возачка картичка Радован Јакимовски ОК
252 Возачка картичка Драган Манасиевски ОК
253 Возачка картичка Миле Манчевски ОК
254 Возачка картичка Дејан Крстевски ОК
255 Возачка картичка Горанче Тричковски ОК
256 Возачка картичка Дејан Митевски ОК
257 Возачка картичка Пецо Димески ОК
258 Возачка картичка Џемали Мамути ОК
259 Возачка картичка Александар Арсовски ОК
260 Возачка картичка Никола Џопковски ОК
261 Возачка картичка Марјан Николовски ОК
262 Возачка картичка Игор Ристовски ОК
263 Возачка картичка Ангеле Мишевски ОК
264 Возачка картичка Милош Пирковиќ ОК
265 Возачка картичка Петар Довичински ОК
266 Возачка картичка Дарко Велковски ОК
267 Возачка картичка Никола Пеливанов ОК
268 Возачка картичка Ќенан Садики ОК
269 Возачка картичка Буњамин Садики ОК
270 Возачка картичка Нуриман Ќазими ОК
271 Возачка картичка Златко Богданоски ОК
272 Возачка картичка Зоранчо Мицев ОК
273 Возачка картичка Мите Вучковски ОК
274 Возачка картичка Велин Димитров ОК
275 Возачка картичка Славче Карталов ОК
276 Возачка картичка Ердован Бекир ОК
277 Возачка картичка Горан Јаневски ОК
278 Возачка картичка Љупчо Темов ОК
279 Возачка картичка Михајло Мијалов ОК
280 Возачка картичка Мирослав Мицевски ОК
281 Возачка картичка Абдураим Баки ОК
282 Возачка картичка Василчо Најдовски ОК
283 Возачка картичка Никола Трајчев ОК
284 Возачка картичка Дане Велинов ОК
285 Возачка картичка Димче Мишев ОК
286 Возачка картичка Аљмир Мислими ОК
287 Возачка картичка Валмир Мислими ОК
288 Возачка картичка Ресми Шабани ОК
289 Возачка картичка Далибор Трајковиќ ОК
290 Возачка картичка Сашко Јованов ОК
291 Возачка картичка Ивица Петрушевски ОК
292 Возачка картичка Златан Јакимовски ОК
293 Возачка картичка Димитар Трајковски ОК
294 Возачка картичка Реџеп Реџепи ОК
295 Возачка картичка Влатко Ѓурчиноски ОК
296 Возачка картичка Неби Реџепи ОК
297 Возачка картичка Горан Цебов ОК
298 Возачка картичка Роберт Донев ОК
299 Возачка картичка Сашо Јанков ОК
300 Возачка картичка Љупчо Тунев ОК
301 Возачка картичка Александар Коцев ОК
302 Возачка картичка Дарко Трајковиќ ОК
303 Возачка картичка Кристијан Димитриовски ОК
304 Возачка картичка Седат Бектеши ОК
305 Возачка картичка Нусрет Муриќ ОК
306 Возачка картичка Јованче Ѓелев ОК
307 Возачка картичка Орданчо Гелев ОК
308 Возачка картичка Тодор Кичевски ОК
309 Возачка картичка Бојан Мирчовски ОК
310 Возачка картичка Гоце Попов ОК
311 Возачка картичка Христијан Спасевски ОК
312 Возачка картичка Илија Воданов ОК
313 Возачка картичка Бојан Цветаноски ОК
314 Возачка картичка Ќенан Мустафа ОК
315 Возачка картичка Усреф Мустафи ОК
316 Возачка картичка Менсур Мустафа ОК
317 Возачка картичка Љубиша Исајлоски ОК
318 Возачка картичка Благоја Лолески ОК
319 Возачка картичка Сашко Танаскоски ОК
320 Возачка картичка Џељаљ Ибиши ОК
321 Возачка картичка Дејан Лазаревски ОК
322 Возачка картичка Пеце Здравковски ОК
323 Возачка картичка Александар Петровски ОК
324 Возачка картичка Емин Бариев ОК
325 Возачка картичка Драги Комненовиќ ОК
326 Возачка картичка Амзи Амзији ОК
327 Возачка картичка Сејди Емини ОК
328 Возачка картичка Дарко Николовски ОК