Со нудење најквалитетни понуди на сите услуги на едно место, АМЕРИТ го олеснува секојдневното работење на транспортерите.

Обуката на возачите на товарни возила со симулатор на камиони ќе биде од големо значење за значително подобрување и унапредување на Центарот на Обука на АМЕРИТ.

Натамошно застапување и решавање на проблемите на транспортерите преку соработка на АМЕРИТ со надлежните државни органи во РМ, но и преку нашата активност во меѓународната унија за патен транспорт ИРУ и во регионот.