Лондон: сообраќајни прекини. Челзи насип. A102 Blackwall Tunnel Southbound

TRANSPORT AND LOGISTICS #144
06/12/2017
ЛИСТА НА ПРЕВОЗНИЦИ КАЈ КОИ Е ИЗВРШЕНА ЗАМЕНА НА ЕКМТ ДОЗВОЛИ СО ВАЖНОСТ И ЗА РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА
21/12/2017

Лондон: сообраќајни прекини. Челзи насип. A102 Blackwall Tunnel Southbound

Челзи Бедем

Бедемот Челзи ќе биде затворен за сообраќај кон западниот дел од патот на мостот Челзи до улицата Бофорт од недела 26 ноември 2017 до недела 1 април 2018 (18 недели). Ова се должи на работите за замена на гас. Ве молиме следете ги обележаните западни линии за пренасочување по должината на Челзи мост патот и улицата Слоан на А4 Бромптон патот и избегнувајте го користење на Royal Hospital патот.

 

Важно предупредување: A102 Blackwall Tunnel Southbound

Тунелот ќе биде затворен, за да се извршат есенцијалните истражни работи и тест системи за безбедност, помеѓу 23:59 – 05:00 во:

Вторник 12 декември – четврток 14 декември 2017

Вторник 19 декември – четврток 21 декември 2017

Вторник 2 јануари – четврток 4 јануари 2018

Вторник 9 јануари – четврток 11 јануари 2018 

Вторник 16 јануари – четврток 18 јануари 2018 

Blackwall Tunnel Northbound и Rotherhithe Tunnel ќе останат отворени, освен за планираните затворања за одржување

Извор: Road Haulage Association Ltd