Извршена е прелиминарна распределба на ЕКМТ Дозволи за 2018 год.

Соопштение за распределба на ЕКМТ Дозволи за 2018 година
29/11/2017
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА бр.144
06/12/2017

Извршена е прелиминарна распределба на ЕКМТ Дозволи за 2018 год.

Министерството за транспорт и врски ги известува превозниците кои вршат меѓународен превоз на стока дека е извршена прелиминарната распределба на ЕКМТ дозволи за 2018 година.
Прелиминарната листа на распределените ЕКМТ дозволи за 2018 година може да ја погледнете тука.