Известување за Барање за дозвола

БУГАРИЈА – COVID-19 мерки
26/04/2020
Информација од Амбасада на Република Северна Македонија во Киев
04/06/2020

Известување за Барање за дозвола

Почитувани превозници,
Поради забележани злоупотреби од одредени транспортни компании и возачи , возачи кои не се во работен однос во трговско друштво како и возачи на Бугарски превозни фирми , воведена е измена во поднесување на Барање за ДОЗВОЛА од Државен санитарен и здравствен инспекторат .

Согласно на барање на ДСЗИ , ве информираме дека од понеделник 04.05.2020 год, покрај пополнето барање во WORD документ изработено на кирилица , потребно е секоја фирма за секое барање за возач да достави прилог образец М1/М2 .

Секоја злоупотреба , секоја фирма и возач поединечно ќе одговараат пред надлежните органи .

Напомена: Секоја веке издадена дозвола за која ќе се воочи измама или несоодветна употреба истата може да биде поништена.

Потпишување на дозволите од ДСЗИ ќе се врши два пати неделно и тоа понеделник и четврток .

Поднесувањето си продолжува на меил адреси :
suzana.pavleska@amerit.org.mk , контакт Сузана 071/200-087
olivera@amerit.org.mk , контакт Оливера 071/390-099
amerit@amerit.org.mk , контакт 02/3298-967