БУГАРИЈА – Привремени ограничувања на возилата со тежина над 12 тони за 2019 година.

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА бр.160
08/04/2019
Се одржа Советување за состојбите за превоз на патници во домашниот и меѓународниот транспорт
12/04/2019

БУГАРИЈА – Привремени ограничувања на возилата со тежина над 12 тони за 2019 година.

Ве известуваме дека со одлука на министерството за транспорт и врски на Република Бугарија во Бугарија се воведуваат привремени ограничувања на возилата со тежина над 12 тони (вклучувајќи ја тежината на приколки и полуприколки) нема да им биде дозволено да користат одредени делови од патиштата во Република Бугарија, во одредени денови и во одредени периоди. Оваа забрана важи и за земјоделски машини.

Ограничувањата се во сила на соодветните патишта и датуми како што е прикажано подолу:

Автопатишта

Првокласни патишта и патишта од втора класа (идентификувани со префикс „I-“ и „II-“ соодветно)

Ограничувања на превози со возила над 12 тони за време на државни празници

Забелешка: Овие ограничувања за превоз не се однесуваат на возила што превезуваат: опасни материи (ADR), добиток, расипливи прехранбени производи или ладилни производи.

ПРЕПОРАКИ:

Возачите на возила што се предмет на ограничувања на патот се советуваат да ја проверат нивната предложена маршрута и датуми во однос на прикажаната табела за ограничувања. Се препорачува возачите да престанат со планови ако патуваат во време кога се во сила рестрикции.

Последици од неусогласеност:
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

– Суспензија на возачка дозвола и забрана за возење од еден (1) месец – забрана за ВОЗАЧОТ, кој продолжил да ги вознесува кршењето и спротивно на ограничувањата во тоа време (член 171.1, дел „г“ од Законот за патен сообраќај);
– забрана за користење на возилото на патиштата во времетраење од три (3) месеци;
– забрана за СОПСТВЕНИКОТ, без оглед на тоа дали тој / таа го управувал возилото или дали му дозволил на друго лице да управува со возилото спротивно на, и спротивно на рестрикциите што постоеле во тоа време (член 171.1, дел „n“ од Законот за патниот сообраќај).

САНКЦИИ:
Санкции ќе бидат наметнати на секој возач кој продолжува да вози и покрај забраната и спротивно на ограничувањата во место во тоа време како што следува:
– Забрана за возење за период од еден (1) месец и
– Парична казна од 300 лева (член 183, став 7 од Законот за патниот сообраќај).

Државни празници во Република Бугарија, 2019 година

1 јануари – Нова година (неработен ден)
3 март – Ден на ослободување на Бугарија (неработни денови 3 и 4 март)
26 – 29 април – Велигден (неработни денови)
1 мај – Ден на трудот (неработен ден)
6 мај – Ден на Свети Ѓорѓи, Ден на бугарската армија (неработен ден)
24 мај – Ден на бугарското образование и култура и на словенската азбука (неработен ден)
6 септември – Ден на обединување на Кралството Бугарија и Источна Румелија (неработен ден)
22 септември – Ден на независноста на Бугарија (неработни денови 22 и 23 септември)
24 – 26 декември – Божиќ (неработни денови).