Информација од Амбасада на Република Северна Македонија во Киев

Проблеми со возачи на камиони   Известуваме дека во амбасадата на РСМ во Киев во последниве 10-тина дена се обраќаат возачи на камиони, ...

Известување за Барање за дозвола

Почитувани превозници, Поради забележани злоупотреби од одредени транспортни компании и возачи , возачи кои не се во работен однос во ...

БУГАРИЈА – COVID-19 мерки

Ажурирана информација на 26.04.2020г. Во Бугарија задолжително е носење на маски за лице за сите, вклучуваји ги возачите, во отворени и затвор ...

ТУРЦИЈА – COVID-19 мерки Ажурирана информација 10.04.2020 г.

  Турските органи ја анализираа настанатата состојба поради спречување на ширење на коронавирусот и одлуката за забрана на возачи од ...

МАКЕДОНИЈА – Економски мерки на Владата за финансиска поддршка

Владата донесе втор сет на економски мерки за финансиска подршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економ ...

ИТАЛИЈА – COVID-19 мерки

ИТАЛИЈА – COVID-19 мерки На 7 април, Министерството за внатрешни работи достави инструкции за вработените во компании кои не се со седиште в ...

Мотоамерит

Mодерна станица за технички преглед, опремена со најсовремени технички уреди за вршење на оваа дејност

Едноставна процедура, зголемена добивка

Сите транспортни компании кои се  регистрирани како даночни обврзници можат да остварат право на поврат на ДДВ за одредени набавени продукти и услуги во странство.
СИЗ “Македонија cообракај” -АМЕРИТ е ваш прифесионален  партнер  кој ви помага да го остварите правото на поврат на ДДВ  каде што му е местото- на вашата сметка.
Соработуваме со домашни и странски компании. На располагање … повеќе