Список готови картички

Список на готови картички Бр. Тип на картичка Компанија (Име) (Презиме) Тест 1 Возачка картичка Марјан Бошков ОК 2 Возачка картичка Ат ...

Заврши мирниот протест на ГП Богородица

26 март 2021 г. со почеток од 15 часот, беше одржан мирен протест на македонските транспортери во соработка со грчката асоцијација на транспо ...

ПРОТЕСТ !!!

Протест ќе има! 26 март 2021 г. (петок) со почеток во 15 часот, закажан е протест на македонските транспортери поради продолжување на рестрик ...

Информација од Амбасада на Република Северна Македонија во Киев

Проблеми со возачи на камиони   Известуваме дека во амбасадата на РСМ во Киев во последниве 10-тина дена се обраќаат возачи на камиони, ...

Известување за Барање за дозвола

Почитувани превозници, Поради забележани злоупотреби од одредени транспортни компании и возачи , возачи кои не се во работен однос во ...

БУГАРИЈА – COVID-19 мерки

Ажурирана информација на 26.04.2020г. Во Бугарија задолжително е носење на маски за лице за сите, вклучуваји ги возачите, во отворени и затвор ...

Мотоамерит

Mодерна станица за технички преглед, опремена со најсовремени технички уреди за вршење на оваа дејност

Едноставна процедура, зголемена добивка

Сите транспортни компании кои се  регистрирани како даночни обврзници можат да остварат право на поврат на ДДВ за одредени набавени продукти и услуги во странство.
СИЗ “Македонија cообракај” -АМЕРИТ е ваш прифесионален  партнер  кој ви помага да го остварите правото на поврат на ДДВ  каде што му е местото- на вашата сметка.
Соработуваме со домашни и странски компании. На располагање … повеќе