Термини за обуки и испити за февруари 2018

TRANSPORT AND LOGISTICS #145
05/01/2018
Товарот комплетно дигитализиран: eCMR
01/02/2018

Термини за обуки и испити за февруари 2018

Центарот за обука на АМЕРИТ, како дел од Академијата на ИРУ спроведува програми за обука на возачите и управителите усогласени со европските стандарди. Обуката ја вршат меѓународно и национално сертифицирани инструктори, со примена на современи и интерактивни методи.

Февруари

 

       
  Возачи Управители АДР Возачи Советници АДР
ОБУКА 31.01.2018

10 ч.

02.02.2018

10ч.

05.02.2018

10 ч.

16.02.2018

10 ч.

ИСПИТ 08.02.2018

 

09.02.2018 12.02.2018 23.02.2018
ОБУКА 13.02.2018

10 ч.

15.02.2018

10ч.

16.02.2018

10 ч.

ИСПИТ 21.02.2018 22.02.2018 23.02.2018