АЕТР

АЕТР Спогодба - дополнување за дигитален тахограф (англиски)

>> Превземи Спогодба

АЕТР Спогодба - консолидирана верзија (англиски)

>> Превземи Спогодба