Сектори

Управител
Емил Милев
Сектор за ТИР и товарниот сообраќај
02/3298-224, лок.105, мобилен 071/390-099
Сектор за патнички сообраќај
02/3298-224, лок.104, мобилен 070/365-989
Сектор за економско-финансиски и книговодствени работи
02/3298-967, лок.103, мобилен 070/255-631
02/3298-967, лок.104, мобилен 070/334-513
Сектор за правни и општи работи
02/3298-967, лок.102, мобилен 071/358-104
Сектор за издавање на мемориски картички
02/3298-967,лок.106, мобилен 075/475-079
02/3298-967, лок.115, мобилен 075/336-301
Центар за обука на транспортери
02/3298-967,лок.130, мобилен 076/361-506
02/3298-967, лок.131, мобилен 070/323-252
02/3298-967, лок.131, мобилен 076/407-422
Поврат на ДДВ
02/3298-224, лок.107, мобилен 076/360-629
02/3298-224, лок.123, мобилен 076/360-627
ДКВ картички
02/3298-967, лок.105, мобилен 071/221-924
Траект
02/3298-967, лок.100, мобилен 075/380-048
Факс 02/3298-968