Управител

Емил Милев
Управител
СИЗ Македонија Сообраќај АМЕРИТ

Лични податоци

Име: Емил Милев
Роден: 27.10.1964
Националност: Македонец

Образование

Меѓународен отворен универзитет во Киев, Украина
Дипломиран економист - меѓународни економски односи и менаџмент

Работно искуство

1989 - 1992 КПД Идризово служба за обезбедување
1993 - 1999 Приватна фирма
2000 - 2014 Царинска управа на Р. Македонија
2001- 2003 СЕКИ центар, Букурешт, Романија
2003 - 2006 Царинарница Скопје
2006 - 2008 Управен одбор на Службен весник
2006 - 2011 Надзорен Одбор во ЈСП
2006 - 2010 Сектор за контрола и истраги, Началник на оперативни одделенија во Ц.У.
2011 - 2012 Царинарница Штип - управител
2012 - 2014 Царинарница Гевгелија - управител

2014 - управител на СИЗ Македонија Сообраќај АМЕРИТ

Странски јазици

Англиски
Романски
Руски

Контакт

СИЗ Македонија Сообраќај АМЕРИТ

Бул. Партизански одреди 17/4
1000 Скопје,
П. фах 606
Република Македонија

тел. +389 2 3298 967
факс: +389 2 3298 968

e-mail: emil.milev@amerit.org.mk