DKV картичка

DKV картичките може да се користат за безготовинско плаќање во странство (гориво, патарини, давачки за тунели и мостови, поправки и друго). Ги избегнувате непотребните задржувања, плаќате поевтино и поефикасно работите. Подолу се дадени информации во врска со прифаќање на гаранциите за користење на ДКВ картички. Можете да ги симнете и пролозите: Барање за одобрување на гаранција, Барање за прифаќање готовински депозит и пример на банкарска гаранција.

За повеќе информации јавете се на 02 3298 968 лок. 103.

Прирачник за прифаќање на гаранции

Барање за одобрување на гаранција

Барање за прифаќање на готовински депозит

Пример на Банкарска гаранција